Aanmeldingsformulier vormsel 2017

Aanmeldingsformulier vormsel 2017

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen de leerlingen van groep 7 uit om zich aan te melden voor het sacrament van het H. Vormsel in het schooljaar 2016/2017 in de parochiekerk van de Heilige Walburga te Amby, op zondag 18 juni 2017 om 10.00 uur door mgr. dr. H.J.G.M.  Schnackers.  Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop. Het Vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Samen met het Doopsel en de eucharistie(communie) vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. God wil  jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de Heilige Geest!

Aanmelding

U kunt uw kind via bijgevoegd inschrijfformulier aanmelden voor het sacrament van het H. Vormsel. Vul het formulier (graag digitaal) in en stuur dit z.s.m hier op.  Indien u het formulier afdrukt kunt u dit afgeven bij de kapelanie: Adres: Severenstraat 7, 6225 AR Maastricht.

Communicatie

De verdere communicatie aangaande het sacrament van het H. Vormsel wordt via e-mail verzorgd. Dus vul a.u.b. duidelijk uw e-mailadres in op het inschrijfformulier.

De Kosten

Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het traject; maar het geld mag nooit een probleem zijn voor het sacrament van het H. Vormsel van uw kind.

  • als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,-

Catechese of De Vormsellessen

Het is de bedoeling dat de vormelingen als voorbereiding 6 lessen volgen en deelnemen aan 4 activiteiten.

Vragen?

Eventuele vragen kunt u via e-mailadres parochiewalburga@kpnplanet.nl en parochiewalburga@kpnplanet.nl stellen of via telefoon 06-27501073.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Kerkbestuur,
Download aanmeldformulierKapelaan  Anu Antony

delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *