Taizéviering. Wees van harte welkom op vrijdag 15 februari a.s. in H. Michaël kerk Heugem. Aanvang 19.00 u, na afloop is er koffie en thee.

Taizéviering. Wees van harte welkom op vrijdag 15 februari a.s. in H. Michaël kerk Heugem. Aanvang 19.00 u, na afloop is er koffie en thee.
delen