Op zondag 26 mei om 11:00 uur. De gouden huwelijksviering van Dhr.Piet Keijmis en Mevr. Tiny Keijmis

Op zondag 26 mei om 11:00 uur. De gouden huwelijksviering van Dhr.Piet Keijmis en Mevr. Tiny Keijmis

Deze H. Mis zal worden opgeluisterd door een muziek-ensemble van onze Harmonie St. Walburga. Zij zullen uitvoeren “die Deutsche Messe”van Michaël Haydn. Zij doen dit om twee redenen, de eerste Jaardienst voor They Vreuls meer dan 70 jaar trouw en intensief lid van onze Harmonie en als geste voor ons 50 jarig huwelijk.

delen