coronaprotocol m.i.v. 18 oktober 2020

 

 

W I L T   U   S.V.P.   U W   H A N D E N

D E S I N F E C T E R E N !

H E T   G E B R U I K   V A N   M O N D K A P J E S          

W O R D T   S T E R K   A A N G E R A D E N !

 ER MOGEN MAXIMAAL 30 MENSEN BIJ DE H. MIS IN ONZE KERK AANWEZIG ZIJN.

AANMELDING HIERVOOR IS NOODZAKELIJK. DIT KAN VIA
E-MAIL PAROCHIEBUREAU

TEVENS LIGT EEN LIJST IN DE DAGKAPEL. 

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN UW NAAM EN TELEFOONNUMMER HIEROP IN TE VULLEN, ALSMEDE HET AANTAL PERSONEN WAARMEE U KOMT.

 DANK U VOOR UW MEDEWERKING.

 PRIESTERTEAM EN PAROCHIËLE BESTUURSRAAD

AMBY