Alle berichten van Anu Antony

Kapelaan Anu zwaait af op zondag 25 augustus om 15:00uur in de Sint Walburgakerk te Amby. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Met Gods genade wil ik de komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.

Van de ene kant is er een gevoel van vreugde dat je op heel jonge leeftijd deze taak wordt toevertrouwd, maar van de andere kant ook het gevoel dat ik langzaam afscheid moet nemen van alle lieve en zorgzame mensen in Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 7 jaar, waarin ik véél lief en leed met jullie heb mogen delen. Het was een zaligheid in jullie midden te mogen wonen en dienen. Dankbaar ben ik aan alle mensen en verenigingen, vooral aan de vrijwilligers, voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht. Jullie hebben mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad.

Uit dankbaarheid wil ik op zondagmiddag 25 augustus om 15:00 uur de H. Mis opdragen in de Sint Walburgakerk te Amby. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Daarna zal ik een toespraak houden in de kerk en is er een informeel en gezellig samenzijn in de Amyerhoof. Ik houd van jullie en we blijven altijd verbonden in gebed.

U bent altijd welkom bij ons, hoorde ik vaak van jullie, en jullie zijn ook altijd van harte welkom bij mij in mijn nieuwe thuis in de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld.

Kapelaan Anu

Kapelaan Anu nieuwe pastoor Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Met Gods genade wil ik de komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.

Dankbaar ben ik de bisschop voor de vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en dat hij mij deze benoeming heeft toevertrouwd.

Dankbaar ben ik aan alle lieve en zorgzame mensen in de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost. Met hart en ziel hebben jullie mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad. Dankbaar ben ik aan alle verenigingen en vooral de vrijwilligers en mijn collega’s voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht.

Amby en Sint Walburga, bedankt voor het warme thuis, jullie hebben mij op handen gedragen. Liefde vergaat nooit. Jullie liefde blijft als een brandende kaars op mijn levensweg.

De installatie van mij zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019 om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen.

 

Harmonie Sint Walburga viert Walburgadag op zaterdagavond 21 april om 18:30 uur.

Om 18:30 uur begint een Plechtige Eucharistieviering in de H.Walburgakerk van Amby.
H. Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Harmonieorkest van Harmonie Sint Walburga onder leiding van dirigent Dhr.Jhon Willems.

”Jubilarissen zijn de heren Nico Custers 25 jaar lid, Pierre Dassen 50 jaar lid, Pie Aarts 70 jaar lid, Jo Dassen 60 jaar lid, Fred Penders 40 jaar lid, de heer Roger Penders, 40 jaar lid, Jim Naus, 10 jaar lid en de dames Demi Naus, 10 jaar lid en Ingrid Severijns-Janssen, 25 jaar lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.”

Wereldwijd grootste jongerenevenement in Panama, in januari 2019.

De WJD ( wereldjongerendagen) is het grootste jongerenevenement ter wereld en trekt jongeren uit de gehele wereld. Er worden rond 4/5 miljoen jongeren uit hele wereld verwacht in Panama. WJD betekent : vrienden maken, culturen leren kennen, feest vieren en het geloof beleven. In Januari 2019 vinden de WJD plaats in Panama.

De dagen bestaan uit deelname aan het hoofdprogramma in Panama Stad, waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal zijn. Voorafgaand daaraan zullen de jongeren ook enkele dagen in gastgezinnen verblijvenom contact te leggen met jonge mensen lokaal en uit andere werelddelen. De WJD is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.

15 of 16 januari 2019vertrekkenwe en rond 31 januari komen de jongeren weer terug in Maastricht. We overwegen om bij voldoende belangstelling, deze reis uit te breiden met een bezoek van vier dagen aan Mexico. Er zijn verschillende spaaracties voor de jongeren die meewillen om te sparen voor de reis. Wil je meegaan Of heb je nog vragen over de reis, kun je contact opnemen met kapelaan AnuKalarickal via parochiewalburga@kpnplanet.nl of met kapelaan KapelaanG.Dölle -georgedoelle@gmail.com.
Namens begeleiders Kapelaan Anu Antony Kalarickal

OPKNAPPEN DAGKAPEL

Zoals we allemaal hebben kunnen zien ziet onze parochiekerk er “pico bello” uit. De dagkapel is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. De dagkapel is gesloten tot en met woensdag 4 april. De H. Mis op donderdag is in de kerk. Donderdag 5 april is de H. Mis weer in de dagkapel.