Alle berichten van Anu Antony

Kapelaan Slaven Brajkovic over zijn diakenwijding

Met grote blijdschap deel ik u mee dat mgr. de Jong op zaterdag 28 oktober mij tot diaken heeft gewijd. Het is een enorme stap in mijn leven. Ik kom uit het atheïsme en heb God leren kennen in Kroatië via de Neocatechumenale Weg, waardoor ik ook als missionaris naar Nederland ben gestuurd. De aankondiging van Gods liefde in mijn concrete leven heeft alles veranderd; van iemand die God en de Kerk helemaal niet kende (ik werd op 27 maart 2005 in de paasnacht gedoopt) naar diaken.

De diaken­wijding is in zekere zin nog belangrijker dan de priester­wijding. Wie diaken wordt gewijd zet een definitieve stap voor heel zijn verdere leven en dan legt hij alle beloften af: de belofte van gehoorzaamheid aan de bisschop, de belofte om het getijdengebed te bidden en de belofte om het celibaat te onderhouden, maar bovenal de belofte om zijn leven te wijden aan het dienstwerk van de kerk en dat hij in woord en daad zal getuigen van het evangelie.

Een zware taak waar ik mij helemaal niet bekwaam toe voel, maar het is Gods roeping die ik ontvangen heb, het is dus Zijn probleem nu… Ik moet alleen antwoorden aan Zijn stem, elke dag in mijn leven, om niet voor mijzelf te leven, maar voor Hem die ter wille van mij is gestorven en verrezen. Dan zal ik een getuige van het Evangelie kunnen zijn en een goede diaken op weg naar het priesterschap.

Kapelaan Slaven Brajkovic
Oude Kerkstraat 10
6227 SR Maastricht
043-3610028
slavenbrajkovic@yahoo.com

Afscheidsviering Kapelaan Lipsch 14 mei om 11.00 uur

Op zondag14 mei neemt de parochie H. Walburga officieel afscheid van Kapelaan Lipsch.

Afscheid nemen van kapelaan Lipsch is terug kijken op 6 jaar samenwerken, samen vieren en bidden. Het is stilstaan bij die vele goede ervaringen en blij zijn omdat wij ze samen met hem mochten beleven. Het is dankbaar zijn omdat we samen met hem gebouwd hebben aan een geloofsgemeenschap die toekomst heeft.
Afscheid nemen doet ook pijn. Hij moet het vertrouwde loslaten. Mensen loslaten met wie hij een lange weg heeft afgelegd. Al die herinneringen zijn kostbare geschenken die we meedragen.
Afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken. Het is niet alleen het einde van iets beleven, maar ook het begin naar een nieuwe toekomst. Voor Kapelaan Lipsch  betekent dit een nieuw thuis, een nieuwe omgeving en nieuwe mensen leren kennen. Hij gaat nieuwe verantwoordelijkheid op zich nemen en investeren in nieuwe mensen en nieuwe visies.

 

Wij danken Kapelaan Lipsch voor alles wat hij, ook voor onze parochie, gedaan heeft en wensen hem veel succes in zijn nieuwe parochies.
U bent van harte uitgenodigd om samen met hem de H. Mis te vieren en hem na de H. Mis persoonlijk een hand te geven.

 

Namens PBR en het pastorale team

Kapelaan Anu

Hoe kun je een palmpaasstok maken?

Hoe kun je een palmpaasenstok maken?

Omschrijving!

Een palmpaasstok, ook wel palmpaaskruis genoemd, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Na de palmpasenviering worden de palmpaasstokken weggegeven aan opa & oma of aan zieken. Hoe je een palmpaasstok maakt en kunt versieren, lees je in deze geschreven handleiding.

Handleiding

 1. Een plat kruis maken (Benodigdheden)
 • 2 dunne houten latten circa 60 en 40 cm lang
 • spijkers of schroeven
 • touw en smal lint
 • gekleurd crèpepapier, gekleurd (breed) lint of tape
 • groene buxustakjes of vossenbes.
 • grote naald en draad (voor het rijgen van de slingers)
 • 30 rozijnen
 • 2 mandarijnen
 • 12 kleine gedecoreerde eieren
 • een broodhaantje, zelfgebakken of gekocht bij de bakker

De stokken moeten stevig vast komen te zitten en door het werken met spijkers is dit echt een werkje voor volwassenen. Kinderen kunnen dit dus beter niet zelf doen.

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc). De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar.
Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt (over de bovenkant -de kop- van de spijker heen.)

 1. Het hout omwikkelen : Wikkel de stok in met crêpepapier ( wit), zodat je het hout niet meer ziet en zet het op enkele plaatsen vast met een stukje tape. Zet het groen vast met een stukje binddraad. Maak de rozijnenslingers (van 30 rozijnen) niet te zwaar en eindig iedere slinger met een stevige knoop. Laat een flink stukje draad aan de rozijnenslinger over om deze aan de palmpaasstok vast te maken.

  3. Een slinger maken

Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van bijvoorbeeld rozijnen of eitjes. Officieel worden 30 rozijnen gebruikt, die symbool staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger met punaises in het hout vastzetten.

 1. Verdere versiering

Bevestig fruit (zoals 2 mandarijnen) of leuke paasversiering aan een touw of lint. Je kunt de palmpaasstok zo mooi maken en zo rijkelijk decoreren als je zelf wilt. Zorg dat de stok niet te zwaar wordt en nog makkelijk te dragen is!

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

 1. Het broodhaantje op de stok zetten

Broodhaantje: een pak deeg voor witbrood maak je volgens de gebruiksaanwijzing klaar. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap van circa 1 centimeter dik. Teken een vogelvorm op vetvrij papier en knip die uit. Leg de vorm op het deeg en snij de vorm uit het deeg. Gebruik voor het oog een rozijntje. Maak een niet te groot gat waar je straks de stok in wilt steken. Smeer voor een mooie glans het deeg in met een beetje koffieroom met water. Bak het haantje mooi lichtbruin.

Om te voorkomen dat het broodhaantje te hard wordt en breekt, kun je het haantje het beste pas op de dag zelf op de stok zetten. Prik het broodhaantje op de spijker bovenop het kruis en je palmpaasstok is klaar.
Palmpaasstok – Wat betekent het allemaal?

Kruis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.

Wit: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.

Rood: Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

Haan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.

Twee mandarijnen: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.

Twaalf eitjes: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool van nieuw leven. Dertig rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen.

Hartje: Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen

 

Vertrek Kapelaan Lipsch

Wie van ons kent het gevoel niet…? Je wekker gaat af om 7 uur, maar het is vijf
voor zeven en je wordt wakker. Je weet dat de nieuwe dag binnen al bijna gaat
beginnen, maar je ligt nog lekker en warm onder je dekbed…Misschien overdenk je
al een beetje de nieuwe dag met alles wat die dag gaat brengen. Dat beschrijft het
gevoel dat ik de afgelopen weken heb gehad: onlangs heb ik te horen gekregen dat
onze bisschop mij binnenkort zal benoemen als kapelaan in 2 parochieclusters in
het dekenaat Thorn. Deze clusters bestaan uit 7 parochies: Neer, Roggel, Heibloem,
Haelen, Buggenum, Horn en Nunhem. Na ruim 5 jaar in ons parochiecluster in
Maastricht gewerkt te hebben, komt er voor mij een nieuwe start op een nieuwe
plek.
Dat betekent loslaten: afscheid nemen van mensen voor wie ik in de afgelopen jaren
als kapelaan heb mogen werken, maar vooral van de mensen met wie ik in die jaren
samen door het leven onderweg bent geweest. In mooie momenten, maar ook in
moeilijke, samen hebben we vreugde en verdriet gedeeld. Dat is ook de warme
deken die ik zal moeten loslaten, mensen met wie ik een band heb opgebouwd en
die belangrijk en dierbaar voor me geworden zijn. Maar ook is er weer een nieuw
begin: zoals je elke dag weer begint met het vertrouwen dat vandaag ook God je
weer nabij zal zijn, zo zal ik in dat vertrouwen ook beginnen in de nieuwe parochies.
Afscheid nemen is nooit makkelijk, en op zulke momenten in je leven besef je eens
te meer hoe belangrijk mensen voor je zijn. Daarom een afscheid met gemengde
gevoelens: het warme nest dat onze parochies in Maastricht geworden zijn
achterlaten en beginnen aan een nieuwe uitdaging. Wanneer de verhuizing precies
zal gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet helemaal helder: zeker is wel dat
het pas na de Eerste Communies van dit schooljaar zal zijn. Natuurlijk ook weer de
nodige veranderingen in de parochies die ik ga verlaten: maar ook hier zal een
nieuwe collega-kapelaan komen die zich zal inzetten voor de mensen die me zo
vertrouwd zijn geworden. Op die manier zal alles ook weer verder gaan, met andere
gezichten op andere plaatsen.
Loslaten, vertrouwen en opnieuw beginnen, dat zijn de woorden die de komende
tijd voor mij steeds meer inhoud zullen krijgen op de nieuwe wegen die ik zal gaan
inslaan. Maar tot het zover is wil ik graag nog samen met u enkele stappen zetten
op onze gedeelde levensweg!
Patrick Lipsch, kapelaan

De vormelingen hebben een pelgrimage gemaakt!

De vormelingen hebben via een digitale pelgrimage op hun eigen manier kennis gemaakt met de 600 jaar oude en rijke religieuze cultuurhistorie rondom Maria, Sterre der Zee, in Maastricht. Een pelgrimage  met een smartphone langs de beroemde en eeuwenoude Maria Bidweg in de binnenstad van Maastricht. Onder de naam ‘Maria Bereikbaar’ is er een interactieve app gratis beschikbaar in de Appstore. Deze Maria App is een interactieve route met vragen en doe opdrachten. Daarnaast kan men via de startpagina van de app kiezen voor een interactief digitaal spel over deze Bidweg.

 

 

Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017

Het kerstfeest wijst ons er op, dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen. Gods levendmakende aanwezigheid dringt door in het universum en verbindt de mensen met de rest van de schepping.

De mens, geschapen naar het beeld van God, is geroepen om een sociaal wezen te zijn. God, die een vaderlijke zorg voor ons allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen een familie zouden vormen en elkaar in een broederlijke geest zouden bejegenen. Het helpt ons het kwaad te vermijden en de weg vrij te maken voor het welzijn van allen.

De beroemde Vivekananda stelde dat als men God volgt in elke beweging, in elk gesprek, in elke vorm, in alles, de hele wereld in plaats van ellende een hemel wordt. Laten wij Gods zoon, Jezus, in ieder van ons, in jou en mij, een plaats geven en vervolgens in onze gezinnen en in onze gemeenschappen.

Namens het pastoraal team en het bestuur, wens ik u allen een Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar!

Kapelaan Anu

Amby is heel muzikaal: Een sfeervol Kerstconcert! Zie de foto’s

Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch