St. Walburga parochie Amby

Het is geen gemakkelijke tijd, goede parochianen. We hebben nog zeker een maand voor de boeg, waarin we moeten oppassen elkaar niet te besmetten.

Maar het virus van de echte, zelveloze liefde mag zich verspreiden! Gelukkig gebeurt dat ook… in AMBY!

Wij bidden voor u en uw intenties!

Maar u bent uiteraard de hele dag welkom in de kapel achter de kerk!

Deze is te bereiken via het kerkhof of via het pad rechts langs de kerk.

Probeer het eens uit. Het doet u goed even bij uw God te zijn…

Jezus heeft veel genaden voor u!

Beste Zoeker,

Misschien kunt u niet bidden. Omdat het u nooit is geleerd. Omdat u het bent vergeten. Omdat u teveel hebt meegemaakt om nog te kunnen geloven…

Maar God ziet u altijd en houdt heel veel van u! Hij kent uw gevoelens en gedachten. Bij Hem mag u zich thuisvoelen. En gewoon zeggen wat u op uw hart heeft. U mag vragen en danken, boos zijn en Hem prijzen, om een teken vragen en iemand aanbevelen.

Hij is nooit ver van u. Hij staat naast u, en draagt u.

Jezus zegt: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken!” (Mt. 11,28).

Uw Thuis