Kerkhofbeheer en onderhoud

De parochie Walburga beschikt over een kerkhof, gelegen aan de zij- en achterkant van het kerkgebouw. Het kerkhofbeheer wordt geregeld via het kerkbestuur.

In 2015/2016  zijn er enkele vrijwilligers onder de kerkhofbeheerder maanden bezig geweest om de achterstand in orde te maken. Dankzij de vrijwilligers is de achterstand bijna bijgewerkt. Zij verzorgen het daadwerkelijke beheer van het kerkhof. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden / familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten.

Kerkhofbeheerder

Math Nulens
Westrand 102
6225 AV Maastricht
043 –3622066
E-mail:nulens@ziggo.nl

Uw Thuis