Kerkelijk zangkoor Sint Caecilia

Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia is het officiële zangkoor van de parochie van de H. Walburga, te Amby. Het KZK Sint Caecilia stelt zich ten doel het zo goed mogelijk opluisteren van de kerkelijke diensten. Het repertoire is gevarieerd, waarbij het accent ligt op het gregoriaans. Daarnaast staan Nederlandse kerkmuziek, meerstemmige missen zoals Russisch Byzantijns en andere religieuze werken op het programma. Repetitieavond is de woensdagavond van 20.00 – 21.45 uur in het parochiecentrum.

In de Ambysche samenleving, die een rijk en zeer divers verenigingsleven kent, neemt het KZK – als waarschijnlijk oudste vereniging van de oorspronkelijke gemeente Amby – een niet weg te denken plaats in.

Nadere informatie op de website www.kzkamby.nl

Uw Thuis