Misintenties, afspraken voor doop, huwelijk, 1ste H.Communie, vormsel, etc.

Voor het personaliseren van uw contact met de biddende gemeenschap van de parochie, kunt u zich in het parochiebureau melden met de vraag om

  • in de H. Missen voor een intentie te laten bidden. Dat kan zijn voor zieken, armen, relaties, noden, maar ook voor overledenen. De betekenis van dit laatste is, dat we geloven dat als we lichamelijk sterven, we met onze ziel verder leven. Na de dood zal deze, als dat nodig is, nog verder gereinigd moeten worden van alle ongeordendheden. Daarvoor heeft de geschiedenis het woord vagevuur (purgatorium = plaats van reiniging) uitgevonden. Dat is niet zozeer een plaats, als wel een toestand waarin de ziel nog niet tot het eeuwig aanschouwen van God is gekomen.  Het afkicken van de ongeordende gehechtheden aan aardse goederen is pijnlijk. Op aarde kunnen we voor deze zielen bidden, en ook aflaten afsmeken, zodat ze geholpen worden het proces van reiniging en verzoening met God zo snel mogelijk af te ronden. Het krachtigste gebed is de eucharistieviering, waar het offer van Christus tegenwoordig wordt gesteld, en Zijn hierdoor aangeboden genaden voor de overledene(n) worden afgesmeekt.
  • uzelf of uw kind te laten dopen of opnemen in de katholieke Kerk. Daarvoor is een bepaalde voorbereiding nodig, waarvoor op de situatie afgestemde afspraken gemaakt moeten worden. Die beginnen met een persoonlijk gesprek. Bij volwassenen ontvangt u met de doop ook de Eucharistie en het vormsel.
  • uzelf of uw kind de Eerste H. Communie te laten doen. Ook hiervoor is een goede voorbereiding nodig.
  • het vormsel voor uzelf of uw kind. In overleg wordt hier ook een degelijke voorbereiding voor gegeven.
  • lid te worden van de verschillende gebedsgroepen, zoals biddende moeders, rozenkrans groepen, en voor het liturgisch dienstwerk van lector, acolyth, koster, etc.

Uw Thuis