Harmonie Sint Walburga viert Walburgadag op zaterdagavond 21 april om 18:30 uur.

Om 18:30 uur begint een Plechtige Eucharistieviering in de H.Walburgakerk van Amby.
H. Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Harmonieorkest van Harmonie Sint Walburga onder leiding van dirigent Dhr.Jhon Willems.

”Jubilarissen zijn de heren Nico Custers 25 jaar lid, Pierre Dassen 50 jaar lid, Pie Aarts 70 jaar lid, Jo Dassen 60 jaar lid, Fred Penders 40 jaar lid, de heer Roger Penders, 40 jaar lid, Jim Naus, 10 jaar lid en de dames Demi Naus, 10 jaar lid en Ingrid Severijns-Janssen, 25 jaar lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.”

Wereldwijd grootste jongerenevenement in Panama, in januari 2019.

De WJD ( wereldjongerendagen) is het grootste jongerenevenement ter wereld en trekt jongeren uit de gehele wereld. Er worden rond 4/5 miljoen jongeren uit hele wereld verwacht in Panama. WJD betekent : vrienden maken, culturen leren kennen, feest vieren en het geloof beleven. In Januari 2019 vinden de WJD plaats in Panama.

De dagen bestaan uit deelname aan het hoofdprogramma in Panama Stad, waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal zijn. Voorafgaand daaraan zullen de jongeren ook enkele dagen in gastgezinnen verblijvenom contact te leggen met jonge mensen lokaal en uit andere werelddelen. De WJD is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.

15 of 16 januari 2019vertrekkenwe en rond 31 januari komen de jongeren weer terug in Maastricht. We overwegen om bij voldoende belangstelling, deze reis uit te breiden met een bezoek van vier dagen aan Mexico. Er zijn verschillende spaaracties voor de jongeren die meewillen om te sparen voor de reis. Wil je meegaan Of heb je nog vragen over de reis, kun je contact opnemen met kapelaan AnuKalarickal via parochiewalburga@kpnplanet.nl of met kapelaan KapelaanG.Dölle -georgedoelle@gmail.com.
Namens begeleiders Kapelaan Anu Antony Kalarickal

OPKNAPPEN DAGKAPEL

Zoals we allemaal hebben kunnen zien ziet onze parochiekerk er “pico bello” uit. De dagkapel is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. De dagkapel is gesloten tot en met woensdag 4 april. De H. Mis op donderdag is in de kerk. Donderdag 5 april is de H. Mis weer in de dagkapel.

Kapelaan Slaven Brajkovic over zijn diakenwijding

Met grote blijdschap deel ik u mee dat mgr. de Jong op zaterdag 28 oktober mij tot diaken heeft gewijd. Het is een enorme stap in mijn leven. Ik kom uit het atheïsme en heb God leren kennen in Kroatië via de Neocatechumenale Weg, waardoor ik ook als missionaris naar Nederland ben gestuurd. De aankondiging van Gods liefde in mijn concrete leven heeft alles veranderd; van iemand die God en de Kerk helemaal niet kende (ik werd op 27 maart 2005 in de paasnacht gedoopt) naar diaken.

De diaken­wijding is in zekere zin nog belangrijker dan de priester­wijding. Wie diaken wordt gewijd zet een definitieve stap voor heel zijn verdere leven en dan legt hij alle beloften af: de belofte van gehoorzaamheid aan de bisschop, de belofte om het getijdengebed te bidden en de belofte om het celibaat te onderhouden, maar bovenal de belofte om zijn leven te wijden aan het dienstwerk van de kerk en dat hij in woord en daad zal getuigen van het evangelie.

Een zware taak waar ik mij helemaal niet bekwaam toe voel, maar het is Gods roeping die ik ontvangen heb, het is dus Zijn probleem nu… Ik moet alleen antwoorden aan Zijn stem, elke dag in mijn leven, om niet voor mijzelf te leven, maar voor Hem die ter wille van mij is gestorven en verrezen. Dan zal ik een getuige van het Evangelie kunnen zijn en een goede diaken op weg naar het priesterschap.

Kapelaan Slaven Brajkovic
Oude Kerkstraat 10
6227 SR Maastricht
043-3610028
slavenbrajkovic@yahoo.com

Afscheidsviering Kapelaan Lipsch 14 mei om 11.00 uur

Op zondag14 mei neemt de parochie H. Walburga officieel afscheid van Kapelaan Lipsch.

Afscheid nemen van kapelaan Lipsch is terug kijken op 6 jaar samenwerken, samen vieren en bidden. Het is stilstaan bij die vele goede ervaringen en blij zijn omdat wij ze samen met hem mochten beleven. Het is dankbaar zijn omdat we samen met hem gebouwd hebben aan een geloofsgemeenschap die toekomst heeft.
Afscheid nemen doet ook pijn. Hij moet het vertrouwde loslaten. Mensen loslaten met wie hij een lange weg heeft afgelegd. Al die herinneringen zijn kostbare geschenken die we meedragen.
Afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken. Het is niet alleen het einde van iets beleven, maar ook het begin naar een nieuwe toekomst. Voor Kapelaan Lipsch  betekent dit een nieuw thuis, een nieuwe omgeving en nieuwe mensen leren kennen. Hij gaat nieuwe verantwoordelijkheid op zich nemen en investeren in nieuwe mensen en nieuwe visies.

 

Wij danken Kapelaan Lipsch voor alles wat hij, ook voor onze parochie, gedaan heeft en wensen hem veel succes in zijn nieuwe parochies.
U bent van harte uitgenodigd om samen met hem de H. Mis te vieren en hem na de H. Mis persoonlijk een hand te geven.

 

Namens PBR en het pastorale team

Kapelaan Anu

Hoe kun je een palmpaasstok maken?

Hoe kun je een palmpaasenstok maken?

Omschrijving!

Een palmpaasstok, ook wel palmpaaskruis genoemd, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Na de palmpasenviering worden de palmpaasstokken weggegeven aan opa & oma of aan zieken. Hoe je een palmpaasstok maakt en kunt versieren, lees je in deze geschreven handleiding.

Handleiding

 1. Een plat kruis maken (Benodigdheden)
 • 2 dunne houten latten circa 60 en 40 cm lang
 • spijkers of schroeven
 • touw en smal lint
 • gekleurd crèpepapier, gekleurd (breed) lint of tape
 • groene buxustakjes of vossenbes.
 • grote naald en draad (voor het rijgen van de slingers)
 • 30 rozijnen
 • 2 mandarijnen
 • 12 kleine gedecoreerde eieren
 • een broodhaantje, zelfgebakken of gekocht bij de bakker

De stokken moeten stevig vast komen te zitten en door het werken met spijkers is dit echt een werkje voor volwassenen. Kinderen kunnen dit dus beter niet zelf doen.

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc). De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar.
Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt (over de bovenkant -de kop- van de spijker heen.)

 1. Het hout omwikkelen : Wikkel de stok in met crêpepapier ( wit), zodat je het hout niet meer ziet en zet het op enkele plaatsen vast met een stukje tape. Zet het groen vast met een stukje binddraad. Maak de rozijnenslingers (van 30 rozijnen) niet te zwaar en eindig iedere slinger met een stevige knoop. Laat een flink stukje draad aan de rozijnenslinger over om deze aan de palmpaasstok vast te maken.

  3. Een slinger maken

Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van bijvoorbeeld rozijnen of eitjes. Officieel worden 30 rozijnen gebruikt, die symbool staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger met punaises in het hout vastzetten.

 1. Verdere versiering

Bevestig fruit (zoals 2 mandarijnen) of leuke paasversiering aan een touw of lint. Je kunt de palmpaasstok zo mooi maken en zo rijkelijk decoreren als je zelf wilt. Zorg dat de stok niet te zwaar wordt en nog makkelijk te dragen is!

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

 1. Het broodhaantje op de stok zetten

Broodhaantje: een pak deeg voor witbrood maak je volgens de gebruiksaanwijzing klaar. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap van circa 1 centimeter dik. Teken een vogelvorm op vetvrij papier en knip die uit. Leg de vorm op het deeg en snij de vorm uit het deeg. Gebruik voor het oog een rozijntje. Maak een niet te groot gat waar je straks de stok in wilt steken. Smeer voor een mooie glans het deeg in met een beetje koffieroom met water. Bak het haantje mooi lichtbruin.

Om te voorkomen dat het broodhaantje te hard wordt en breekt, kun je het haantje het beste pas op de dag zelf op de stok zetten. Prik het broodhaantje op de spijker bovenop het kruis en je palmpaasstok is klaar.
Palmpaasstok – Wat betekent het allemaal?

Kruis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.

Wit: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.

Rood: Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

Haan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.

Twee mandarijnen: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.

Twaalf eitjes: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool van nieuw leven. Dertig rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen.

Hartje: Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen

 

Uw Thuis