Parochie-opbouw en -vernieuwing

Éen van de grootste uitdagingen waar de Kerk voor staat is het vitaliseren van het parochiële leven. Hoe komen mensen weer in aanraking met Jezus en zijn Blijde boodschap. Hoe kunnen ze een persoonlijke relatie met Hem aangaan? Hoe voelen ze Zijn aanwezigheid in hun leven, in goede en slechte dagen…

Het bisdom Roermond heeft enige jaren geleden een nota uitgegeven: Ge zult kracht ontvangen van de H. Geest (Hand. 1,8). Hierin staan heel veel suggesties.

De parochiecluster Maastricht-Oost heeft een eigen beleidsplan geschreven:

De pastoor is samen met de kapelaans, in overleg met zoveel mogelijk parochianen, bezig dit plan uit te voeren.

De grondslag voor alle vitalisering is natuurlijk het gebed tot de H. Geest, zoals de H. Paus Paulus VI schreef in zijn Evangelii nuntiandi, hoofdstuk 7, nr. 75: “Wij maken die wens tot de onze, terwijl wij tegelijkertijd allen die evangeliseren – wie zij ook zijn – aansporen onophoudelijk met geloof en vurigheid tot de heilige Geest te bidden, en zich met prudentie te laten leiden door Hem als de beslissende inspirator van hun programma’s, hun initiatieven en hun evangeliserende activiteiten.”

Uw Thuis