Financieel overzicht per ultimo 2015

Financieel overzicht Parochie Walburga per ultimo 2015

Kosten

2015

2014

2013

Persoonskosten

44,740

44,640

45,723

Kosten onroerend goed:

Kerkelijke gebouwen

13,105

14,507

22,118

Overige gebouwen

7,881

6,238

7,988

Beleggingen

27

26

8

Kosten eredienst

14,407

15,560

15,240

Kosten Pastoraal

2,069

2,523

3,099

Verplichte en vrijwillige bijdrage

15,579

15,579

15,579

Beheerskosten

3,665

6,366

8,600

Positief saldo

3,311

nvt

nvt

Totaal

104,784

105,439

118,355

Opbrengsten

2015

2014

2013

Bijdrage parochianen

66,901

70,092

68,912

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen (Kerkhof) *

37,342

13,516

13,943

Incidentele baten

540

0

5

Negatief saldo

nvt

21,831

35,492

Totaal

104,783

105,439

118,352

Te kort / Overschot

2015

2014

2013

Nadelig cq positief saldo

3,311

-21,831

-35,492

Exploitatie kerkhof

5479

5624

-318

Totaal negatief cq positief saldo

8,790

-16,207

-35,810

* Dit bedrag is door het bijwerken van grafverlengingen in het jaar 2015 hoger dan gebruikelijk.