Kerkbijdrage 2020

De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk!

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook die welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van het leven moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de Actie Kerkbalans: om de waarden waarvoor de kerk staat en die wij ieder op onze eigen manier belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven.

Er zijn  rond 120 vrijwilligers actief, waardoor wij de uitgaven betrekkelijk laag kunnen houden. Van de andere kant hebben wij als parochie ook te maken met een stijgende lastendruk vanwege hogere kosten voor energie, verzekeringen en onderhoud. U weet dat uw vrijwillige financiële kerkbijdragen nodig is en blijft! Alleen zo kunnen wij een goede basis leggen voor de toekomst van onze parochiegemeenschap.

De kerk is ook het historische gebouw dat kenmerkend is voor de lokale gemeenschap, vaak drager van een rijk cultureel erfgoed. U kunt begrijpen dat het in standhouden van deze prachtige kerk veel geld kost voor onderhoud, orgel, verwarming, kerkhof en dergelijke. Als leden van de Parochiële Bestuursraad streven wij ernaar om de kerk haar mooie, waardevolle plek te laten behouden, ook in de toekomst. Wij hopen van harte dat u de kerk en de parochie wilt ondersteunen, zodat deze ook voor de toekomstige generaties beschikbaar blijft. Een manier om uw steun te laten blijken, is het geven of verhogen van een financiële bijdrage via de Kerkbijdrage.

Het Bisdom geeft als richtbedrag voor 2019 een bijdrage aan van € 110,- per jaar.

Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw (avondwake)- of trouwdienst (van inwonende gezinsleden). Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend.

1) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag – kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?

2) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking  zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden.

Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. De Parochie H. Walburga Amby o.v.v. “kerkbijdrage 2017 , onder vermelding van uw naam en adres”.
Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie.

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
De Parochiële Bestuursraad

Uw Thuis