Tarieven kerkelijke diensten 2020

  • Dienst door de week (leesmis) € 12,50,
  • Eucharistie op zaterdagavond       € 27,50
  • Eucharistie op zondag (hoogmis) € 27,50-
  • Jubileumviering buiten de reguliere vieringen € 275,-

(gratis als u kerkbijdrage betaalt)

 • Jubileumviering tijdens de reguliere vieringen € 50,-
 • Begrafenismis (rouwgeld)  € 440,-
 • Huwelijksviering (trouwgeld) € 440,-
 • 1ste H.Communie…………      € 50,-
 • Vormsel…………………………   € 50,-
 • Bijdrage voor de begeleiding van een priester naar het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 440,-
 • Begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 50,-
 • Indien er een Vooravondviering plaats vindt ( H.Mis ) zonder Uitvaart H. Mis de dag erna € 440,-

Tarievenlijst H. Missen verenigingen.

Bij een jubileumdienst tijdens een reguliere viering worden voor de vereniging geen kosten in rekening gebracht.                                                          Als een vereniging een misintentie wenst (tijdens een reguliere viering) voor de levende en overleden leden wordt het normale tarief in rekening gebracht. Een vrijwillige bijdrage van de vereniging is natuurlijk altijd van harte welkom.

Bij een aparte viering wordt € 50,- in rekening gebracht.

**Gestichte jaardiensten:

 • Leesmis op weekdagen voor 5 jaar € ,-
 • Leesmis op weekdagen voor 10 jaar € ,-
 • Leesmis op weekdagen voor 20 jaar € ,-
 • Hoogmis op zondagen voor 5 jaar € ,-
 • Hoogmis op zondagen voor 10 jaar € ,-
 • Hoogmis op zondagen voor 20 jaar € ,-

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst, de avondwake of vooravondviering (H.Mis) zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, hun kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage betaald hebben.

** In deze akte wordt onder andere vermeld: adresgegevens stichter, intentie, looptijd, datum van ingang en datum van afloop. De ingangsdatum kan bijvoorbeeld ook zijn na het overlijden van een nog levende (stichter). Na ondertekening en goedkeuring door de Bisschop ontvangt de stichter een exemplaar van deze stichtingsakte.

Uw Thuis