De ziekenzalving

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van ziekenzalving is.

ZIEKENZALVING ONTVANGEN

Het sacrament van de Zieken

Het sacrament kan worden toegediend aan ernstig zieken, ook al zou er van direct stervensgevaar nog geen sprake zijn. De priester zalft het voorhoofd en spreekt de woorden uit: ‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.’

Vaak wordt het toedienen van het sacrament zo lang mogelijk uitgesteld, omdat de gedachte leeft in onze omgeving dat de zieke dan echt dood gaat, maar dat is een misvatting: het sacrament geeft de zieke verlichting en in het geval van stervensgevaar geeft het de kracht om het leven uit handen te geven in Gods liefdevolle handen.

Als het toegediend wordt aan een stervende, een mens die niet meer beter kan worden van de ziekte die hij heeft, of als het leven van een oudere mens steeds zwakker wordt, dan wordt het ‘bedienen’ genoemd. Bij de bediening, kan de stervende ook nog de laatste biecht uitspreken en de H. Communie ontvangen.

Pastoor P. Horsch, 043 – 361.00.28

Kapelaan Slaven, 06-27501073

 In noodgevallen, als bovenstaande priesters niet bereikbaar zijn, mag u ook de priester wachtdienst bellen tel:043-3690670

 

 

Uw Thuis