Mgr. dr. E.J. de Jong

20160412 – Utrecht – Mgr. dr. E.J. de Jong – Hulpbisschop van Roermond en titulair bisschop van Cariana. Wapenspreuk: Ut vitam abundantius habeant (‘Opdat zij leven hebben in overvloed’) Foto: Ramon Mangold