Lectorengroep

De taak van de lectoren bestaat uit het voorlezen van de Schriftlezing tijdens de eucharistieviering. Het is een belangrijke taak die ook de nodige voorbereiding vraagt, zodat de kerkgangers het voorgelezen woord van God kunnen opnemen en begrijpen.

Een aantal keren per jaar wordt een schema gemaakt zodat ruim van tevoren bekend is wie in welke mis aan de beurt is. Hebt u een duidelijke stem en voelt u ervoor om op deze manier bij het parochiegebeuren betrokken te worden meldt u zich dan aan bij:

Coördinator

Jean-Pierre Dobbelstein Ambyerstraat Noord 150 Telefoon: 043-3634451 Mevr. Marijke Fleur Walburg 21 Telefoon: 043-362567