Priesterwijding en Eerste HH. Missen van kapelaan Paweł Żełazny

Geachte Parochianen,

 

We mochten u al het heugelijke feit meedelen dat onze kapelaan op 6 juni in de kathedraal van Roermond tot priester wordt gewijd.

Deze Mis wordt uitgezonden via de link: https://twitch.tv/stagecrewevents.nl

In de weken daarna zal hij in al onze parochies een Eerste H. Mis vieren. U zult begrijpen dat niet iedereen bij de Missen aanwezig kan zijn. We hopen op uw begrip voor het feit dat met maximaal 30 mensen met name de trouwe kerkgangers zullen worden uitgenodigd bij deze vieringen aanwezig te zijn. Zo is de kerk van Amby al tot de laatste plaats bezet…

Vanaf 1 juli kunnen er gelukkig al weer maximaal 100 mensen in de kerk…

De Eerste HH. Missen van kapelaan Paweł zijn als volgt verdeeld:

In Amby op 7 juni om 10.00. Deze Mis wordt rechtstreeks uitgezonden door RTV Maastricht.

In Scharn zal hij zijn Eerste Mis vieren op het patroonsfeest van St. Antonius van Padua op zaterdagavond 13 juni om 17.30.

Op zondagmorgen 14 juni zal de H. Mis worden opgedragen in De Heeg om 11.15.

Zaterdagavond 4 juli is de beurt aan Heugem om 19.00.

En Zondagmorgen 5 juli is de H. Mis in Heer om 9.45.

 

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor Paweł!

Pastoor Everard de Jong

Kapelaan Slaven Brajkovic

Mistijden en reserveringen

Geachte parochianen,

Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties!

We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem zullen de normale mistijden zoveel als mogelijk weer worden hervat. U bent van harte welkom! Jezus en wij wachten op u!

Amby:                  zondag 11.00.    dinsdag 9.00.     donderdag 9.00

Scharn:                zaterdag 17.30.    woensdag 19.00

Heer:                    zo. 9.45 ma. 19.00 di. 19.00 do. 19.00. vr. 19.00

De Heeg:             zondag 11.15

Heugem:             zaterdag 19.00.    maandag 9.00

Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn (exclusief de priester en de bedienaren). Vanaf die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld.

Bovendien geldt de 1,5 meter afstand. En kunnen we niet samen zingen.

Vanaf 14 juni, sacramentsdag, is er ook weer Communie uitreiken mogelijk in de weekenddiensten.

Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie van de weekenddiensten. In de verschillende kerken is die op een eigen wijze geregeld.

Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden.

Amby:                  openingstijden:                dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur,                                                                                          vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur

tel.  043-3520100                             parochiewalburga@kpnplanet.nl

Heer:                     openingstijden:           ma. en do. van 9.30 tot 12.00

tel.  043-3610028                              parochiebureau@heerdeheeg.nl

Heugem:             openingstijd                  do, van 11.00 tot 11.30 uur.

tel.  043-361 31 77                          e-mail:    info@parochieheugem.nl

Daarnaast hebben de verschillende kerken een eigen schrift, waarin u zich kunt aanmelden. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres weer.

In Amby ligt dat in de kapel naast de kerk.

In Scharn kunt u een briefje in de bus van de pastoor duwen (Padualaan 4),

In Heer in de Maria kapel bij de ingang van de kerk.

In De Heeg kan men elke dag (door de week) tussen 14.30 en 15.30 terecht in de kerk.

En in Heugem ligt het schrift bij bloemenhandel Sour aan de Heugemerstraat 251

Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat weekend nog een Mis bij te wonen.

Van harte welkom!!       Een Zalig Pinksteren!

Namens het pastorale team, Pastoor de Jong

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober ...

Priesterwijding kapelaan Pawel Zelazny

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober ...

Bisschop Harrie Smeets heeft besloten de priesterwijding van kapelaan Pawel Zelazny toch op de geplande dag, a.s. 6 juni, te laten doorgaan in de kathedraal van Roermond! Daar zijn we heel blij mee, voor hem en voor ons als parochie-federatie!

Helaas zullen vanwege de dan geldende voorschriften zijn ouders niet bij die viering aanwezig kunnen zijn. Ook is het aantal parochianen dat erbij kan zijn minimaal.

We zullen eerste HH. Missen organiseren in de verschillende parochies van de federatie. De eerste daarvan is zondag 7 juni in Amby. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor onze kapelaan om de H. Geest!

 

Pastoor de Jong