Jubileum viering

Een jubileum vieren is even stilstaan bij het leven (of bij het verenigingsleven). Tijdens de jubileum viering spreken we dankbaarheid uit voor al die jaren, waarin het leven in verbondenheid met God en met elkaar mocht worden gevierd.

Als een echtpaar jaren eerder elkaar het jawoord gaf , is het goed om bij het bereiken van een jubileumjaar God voor elkaar te danken en Hem eer te brengen.

Wil je je jubileum graag in de Walburga kerk vieren met een eucharistieviering?  Samen met je familie en vrienden?   “Dank u wel ” zeggen tegen God en medemensen. Neemt u daarvoor contact op met de parochie, zodat een lid van het Pastorale team een afspraak kan maken om met elkaar de viering in te vullen.

Bijvoorbeeld

  • Gouden jubileum
  • Zilveren jubileum
  • Huwelijksjubileum vieren enz…

Openingstijden Parochiebureau:

Dinsdagmiddag: 10.30 tot 12.00 uur Vrijdagavond: 14.00 tot 15.00 uur

Bezoekadres:

Ambyerstraat Zuid 90A 6225 AJ Amby – Maastricht parochiewalburga@kpnplanet.nl Tel: 043-3520100