Uitvaartdienst en avondwake

Uitvaartdienst

Het is op aarde een komen en gaan van mensen. Veel vreugde geeft het als er nieuw leven komt, maar afscheid nemen van geliefden op aarde geeft veel verdriet. Het is dan van groot belang, dat er aan het afscheid veel zorg besteed wordt, zodat het nabestaanden ook troost biedt. Een afscheid in de kerk geeft juist troost, door passende gebeden en gezangen. Bovendien is het woord van God, dat gelezen wordt uit de heilige Schrift, troostend en helend. Dat wil niet zeggen dat alle verdriet na een kerkelijke uitvaart voorbij is, maar het helpt, zoals ook alle oprechte aandacht van familie en vrienden onontbeerlijk is. Juist door alle teksten en gebeden heen wordt het duidelijk dat God meeleeft en nabestaanden er niet alleen voor staan. Gods woord geeft perspectief tot over de dood heen!

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op een zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd. De begrafenisondernemer kan u helpen afspraken te maken voor een uitvaart.  Contactpersoon voor uitvaarten is kapelaan Slaven Brajkovic : 06-27501073

Het is goed naar het afscheid toe te leven door te bidden en de naam van de overledene af te roepen in de kerk tijdens de H.Mis. Hiervoor kunt u bellen met kapelaan Slaven, om misintenties af te spreken.  Ook het Parochiebureau is hiervoor beschikbaar.

Achter in de Walburga-kerk bevindt zich de gedachteniskapel, waar ter nagedachtenis aan de dierbare overledenen het kruisje dat tijdens de Plechtige Uitvaartmis op het altaar heeft gestaan na afloop van deze plechtigheid wordt opgehangen. Dit kruisje wordt voorzien van de naam van de overledene zodat ook daadwerkelijk tijdens het Allerzielenlof in november, waarvoor u een uitnodiging ontvangt, het juiste kruisje aan de nabestaanden kan worden overhandigd.

Avondwake

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Dit is een gebedsdienst  als voorbereiding op de uitvaart van de volgende dag. In overleg met de familie wordt de avondwake samengesteld en verzorgd door de avondwakegroep, die uit  mede-parochianen bestaat. Door de keuze van de gebeden en de woorden zal een avondwake troostend en bemoedigend zijn voor de nabestaanden.