Het Kerkelijk huwelijk

Het grootste geschenk dat God aan mensen gaf is de liefde, en heel in het bijzonder de liefde tussen man en vrouw. Als beiden de wens hebben om voor altijd het leven met elkaar te delen, is er geen mooier begin dan elkaar trouw te beloven in de kerk: voor Gods aangezicht dus, opdat Hij in het huwelijk aan hun samenleven zijn zegen kan geven. Man en vrouw beloven elkaar deze een leven lang trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar (een priester of diaken) en twee getuigen.

Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke huwelijkssluiting; zonder de burgerlijke huwelijkssluiting is een kerkelijk huwelijk in ons land verboden.

Als er de wens is om een kerkelijk huwelijk te sluiten, neem dan contact op met het parochiebureau, of met één van de leden van het pastorale team.

Als u zich via het parochie-bureau aanmeldt, zal daarna één van de  priesters met u  een afspraak maken. In dit gesprek zullen alle dingen besproken worden die nodig zijn om de definitieve voorbereiding in gang te kunnen zetten. Mocht u zelf een priester kennen, kunt u die uiteraard ook voorstellen.

Met een van de priesters van ons pastorale team zal dan met jullie gesproken worden over 1. jullie relatie, 2. jullie geloof, kinderen krijgen en hun gelovige opvoeding, en 3. het sacrament van het huwelijk als zodanig, inclusief de eucharistieviering en de muziek en al wat er nog meer bij komt kijken.

Alvast van harte welkom in één van onze 5 kerken!

Openingstijden van het parochiebureau Amby

Dinsdagmiddag: 10.30 tot 12.00 uur
Vrijdagavond: 14.00 tot 15.00 uur

Bezoekadres:

Ambyerstraat Zuid 90A
6225 AJ Amby – Maastricht
parochiewalburga@kpnplanet.nl
Tel: 043-3520100

Hier een filmpje waarin uitgelegd wordt wat het Sacrament van het huwelijk is:

Afbeeldingen kerkelijk huwelijk

Het Kerkelijke huwelijk van Manon en Wesley in Walburga kerk Amby op zaterdag 4 juni 2016