Tarieven

Tarieven Kerkelijke Diensten 2024

Let op, er zijn verschillende bankrekeningen voor H. Missen, het kerkhof en de kerkbijdrage.

Tarievenlijst

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2024 zijn vastgesteld. Deze zijn grotendeels gelijk aan de tarieven voor 2023. Alleen de stipendia voor de leesmis door de week is aangepast.

  • Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
  • Eucharistie op zaterdag of zondag € 30,00
  • Jubileumviering buiten de reguliere vieringen € 325,-
  • Begrafenismis (rouwgeld)  € 500,-
  • Eventueel muziek bij begrafenis door zanger en orgel tarief € 100,-
  • Huwelijksviering (trouwgeld) € 500,-
  • Bijdrage voor de begeleiding van een priester naar het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 500,-
  • Begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100.-
  • Indien er een avondwake plaats vindt zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,-

Alleen rouw-of trouwdiensten en bijdragen vormsel-communie worden terugbetaald indien de parochianen meedoen aan kerkbijdrage.

Bankrekening Kerkhof: NL59SNSB0851491286

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis):

5 jaar € 75,- 
10 jaar € 150,- 
20 jaar € 300,-

Eucharistieviering in het weekend:

5 jaar € 150,- 
10 jaar € 300,- 
20 jaar € 600,-

Betaalrekening (van missen e.d.) :NL37SNSB0858021625

 

Kerkbijdrage: samen de parochie dragen

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

Zodoende is het noodzakelijk om een beroep te doen op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van Parochie H. Walburga, Amby NL81SNSB 0858021609

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
De minimum is € 130,-. Het richtsnoer is 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd, omdat bij € 130,- of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.

Sommige mensen beschouwen de Kerkbijdrage als een soort verzekering tegen de kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst. De Kerkbijdrage is echter bedoeld om de parochie-activiteiten in het algemeen mogelijk te maken (te vergelijken met de contributie van een club of vereniging). Als een teken van dankbaarheid voor de bijdrage komt het Kerkbestuur wat tegemoet in de kosten. Het is dus niet juist om te denken in termen zoals “recht op korting” of “recht op vrijstelling van betaling”.
Deze regeling brengt met zich mee, dat het kan voorkomen dat gedeeltelijk kosten in rekening worden gebracht voor een huwelijks- of uitvaartdienst, hoewel gedurende meerdere jaren Kerkbijdrage is betaald, echter minder dan het minimum voor vrijstelling.

U kunt de kerkbijdrage ook aftrekken onder bepaalde voorwaarden bij uw belastingaangifte.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
Het richtbedrag per jaar is echter, ziet u hierboven.
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd, omdat bij € 130,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.
Bij huwelijksdiensten gelden nog aanvullende voorwaarden. Deze kunt U opvragen bij het Parochiebureau.

Sommige mensen beschouwen de Kerkbijdrage als een soort verzekering tegen de kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst. De Kerkbijdrage is echter bedoeld om de parochie-activiteiten in het algemeen mogelijk te maken (te vergelijken met de contributie van een club of vereniging). Als een teken van dankbaarheid voor de bijdrage komt het Kerkbestuur wat tegemoet in de kosten. Het is dus niet juist om te denken in termen zoals “recht op korting” of “recht op vrijstelling van betaling”.
Deze regeling brengt met zich mee, dat het kan voorkomen dat gedeeltelijk kosten in rekening worden gebracht voor een huwelijks- of uitvaartdienst, hoewel gedurende meerdere jaren Kerkbijdrage is betaald, echter minder dan het minimum voor vrijstelling.

(Laatst bijgewerkt op 17 Maart 2024)