Mia Schoenmakers bedankt. Foto: M.Fleur

Vrijwilligers inzet is onontbeerlijk. Zonder vrijwilligers geen vitale parochie.


De kapel is dagelijks van ongeveer 06.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds open