Samen kerk zijn

Samen kerk zijn is elkaar willen erkennen als waardevol, elkaar aanvullen.

Samen kerk zijn, heeft te maken met kerk-als-gemeenschap.

Er is betrokkenheid met elkaar; men weet zich verbonden met de geloofsgemeenschap overal ter wereld.

Wees alle dagen dankbaar

Wees alle dagen dankbaar
voor de dingen die je hebt
die je tot nu toe in je leven mocht ontvangen

Rechtvaardigheid

"Daar waar rechtvaardigheid in het hart is, is er schoonheid in het karakter. Is er schoonheid in het karakter, dan is er eenheid in het gezin. Is er eenheid in het gezin, dan is er orde in het land. Is er orde in het land dan is er vrede in de wereld."

Moge de Heer u zegenen en behoeden, Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. (vgl. Numeri 6, 24-26)


Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput''. Jesaja 40:31