De eerste H. Communie

Door het Heilig Doopsel is een kind toegewijd aan God. Maar om volledig deel te nemen aan het leven in de Kerk is het wezenlijk om de volgende stap te zetten: het meevieren van de Eucharistie (de H. Mis). 

Het sacrament van de Eucharistie (Eucharistie betekent: Dankzegging) vormt voor katholieken de bron en het hoogtepunt van het kerkelijk leven. Als kerkgemeenschap nodigt Jezus ons uit om samen te komen om Hem te danken en elkaar te ontmoeten, om te luisteren naar Zijn Woord uit de H. Schrift, en om de H. Communie, het Lichaam van Jezus, te ontvangen. ‘Communio’ wil zeggen: eenheid. Door de Communie mogen één zijn met God en met elkaar.

Tijdens de Eucharistieviering herhalen we wat Jezus heeft gedaan tijdens het Laatste Avondmaal. Daar vieren we de samenkomst van de geloofsgemeenschap, de komst van Christus en zijn kruisoffer onder liturgische vormen, en mogen we het H. Lichaam van Jezus, onder de gedaanten van brood en wijn, ontvangen.

De eerste keer dat men de eucharistieviering volledig meeviert staat bekend als De Eerste H. Communie.  Dan ontvangt uw kind dit H. Lichaam voor de eerste keer en treedt Jezus voor de eerste keer het hart van uw kind binnen met zijn liefde en diepe innerlijke vrede.

Voorbereiding

Het is voor heel de geloofsgemeenschap een feest om de jongste generatie voor te mogen bereiden op het vieren van het sacrament van de Eucharistie. In de kerk, rond het altaar, vieren we immers bij uitstek ons geloof; dat we één familie in Christus zijn. De voorbereiding van de Eerste H. Communie vindt op de basisschool plaats, na de school tijd, in samenwerking met de ouders. In september beginnen we met de de voorbereidingen.

Maar ook thuis is het belangrijk dat uw kind een voorbeeldig christelijk leven beleeft. Hoe mooi zou het zijn als het door uw voorbeeld leert praten met Jezus als met een goede vriend! Als het ook van u bijbelverhalen hoort! Als u vertelt over uw eigen ervaringen met God, met Maria en de heiligen.

Opgeven

U kunt zich via de school opgeven voor de Eerste H. Communie, maar ook via het parochiebureau en de kapelaans van de parochie.

Vragen?

Eventuele vragen kunt u aan de kapelaans stellen.

Filmpje over de eerse H. Communie