In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van ziekenzalving is.

ZIEKENZALVING ONTVANGEN

Het Sacrament van de zieken

De apostel Jacobus schrijft in zijn brief (15,13-15): “Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” 

Dit prachtige sacrament van de zieken kan worden toegediend aan ernstig zieken, ook al zou er van direct stervensgevaar nog geen sprake zijn. De priester zalft het voorhoofd en spreekt de woorden uit: ‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.’ De zieke ontvangt vergeving van zonden en kracht om zich over te geven. Ook gebeurt het nog wel eens dat de zieke opknapt!

Vaak wordt het toedienen van het sacrament zo lang mogelijk uitgesteld, omdat de gedachte leeft in onze omgeving dat de zieke dan echt dood gaat, maar dat is een misvatting: het sacrament geeft de zieke verlichting en in het geval van stervensgevaar geeft het de kracht om het leven uit handen te geven in Gods liefdevolle handen.

Als het toegediend wordt aan een stervende, een mens die niet meer verwacht wordt beter te worden van de ziekte die hij heeft, of als het leven van een oudere mens steeds zwakker wordt, dan wordt het ‘bedienen’ genoemd. Bij de bediening, kan de stervende ook nog de laatste biecht uitspreken en de H. Communie ontvangen.

Pastoor Everard de Jong 06-51177061

Kapelaan Slaven Brajkovic, 06-27501073

Kapelaan Pawel Zelasny 06-17971718

 In noodgevallen, als bovenstaande priesters niet bereikbaar zijn, mag u ook de priester wachtdienst bellen. Tel.: 043-3690670