Ziekencommunie ontvangen

Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de kerk te gaan, door ziekte of ouderdom, is er de mogelijkheid om thuis de H. Communie te mogen ontvangen. Dit geldt ook voor de verzorgings- en verpleeghuizen.

Elke eerste vrijdag van de maand wordt de H.Communie rondgebracht aan zieke mensen.

Als omstandigheden het noodzakelijk maken, zijn er natuurlijk ook afspraken te maken voor andere dagen. Wilt u de ziekencommunie ontvangen neem dan contact met Dhr. Karel Hursel tel.: 36.24.56.7 of een van onze leden van het pastoraal team.