Kerkhof en beheer

De parochie Walburga beschikt over een kerkhof, gelegen aan de zij- en achterkant van het kerkgebouw. Het kerkhof heeft zowel een plaats om overledenen te begraven, alsmede een columbarium waarin urnen een plaats kunnen krijgen. Ongeveer in het midden van het kerkhof is de afscheidsplaats. Hier worden de laatste zegeningen en gebeden voor de overledene verricht. De genodigden en de aanwezigen kunnen hier afscheid nemen, zodat de directe familie de overledene naar de laatste rustplaats kan begeleiden.

De gegevens van huurtermijnen en verlengingsmogelijkheden van de graven zijn op internet te vinden. Hierdoor is de informatie voor alle belanghebbenden direct toegankelijk.

Klik hier op de site.

Het vooraf reserveren van grafruimte is niet mogelijk.

Het kerkhofbeheer wordt geregeld via de Parochiële Bestuursraad. U kunt bij de kerkhofbeheerder terecht voor alle vragen met betrekking tot de praktische gang van grafzaken, of het bijzetten van een urn op het kerkhof en voor het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Nulens via e-mail nulens@ziggo.nl of via telefoonnummer 043-362 20 66