Giften

Naast de kerkbijdrage is het ook mogelijk om de parochie via een gift te steunen. Dit kan zijn door middel van een ‘vrije’ gift of door middel van een gift met een geoormerkt doel. In dit laatste geval zal de parochiële bestuursraad er zorgvuldig op toezien dat uw bijdrage alleen voor dit doel wordt aangewend. Giften aan een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling waartoe ook de kerk behoort) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Als u onze parochie wilt steunen door middel van een gift dan kunt u deze overmaken op bankrekening NL 37 SNSB 0858021625 o.v.v. “gift” ofwel “gift voor….”, ofwel “gift voor Kerkklokverlichting, tevens onder vermelding van uw naam en adres”. Bij voorbaat alvast hartelijk bedankt!

De Parochiële Bestuursraad