Sacrament van het Vormsel

De toediening van het H. Vormsel is Gods Geest met Zijn Gaven aan de vormeling geven. Het is het derde initiatie-sacrament, na het doopsel en de Eerste H. Communie. Daarmee is, volgens de traditie van de oude Kerk, de toeleiding tot volwassen geloof afgerond. Je bent vanaf dan volwaardig lid van de geloofsgemeenschap.

Het sacrament van het H. Vormsel is in de Kerk dan ook een teken van volwassenheid: de gevormde hoort vanaf dat moment meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling ontvangt in het H. Vormsel de heilige Geest, die hem/haar sterk maakt om zelf keuzes te maken en die helpt om het geloof een plek te geven in het leven. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, nu zelf te maken en als christen te gaan leven in de wereld. Dat doet hij of zij door de geloofsbelijdenis die de ouders en peter en/ of meter bij het doopsel hebben uitgesproken nu ook zelf te beamen (in de twee betekenissen die dit woord heeft…).

Dit sacrament wordt toegediend door de bisschop, of door iemand die door hem gedelegeerd is, door handoplegging en zalving met het heilig Chrisma. Deze zalf is op Witte Donderdag door de bisschop gewijd, samen met de catechumenenzalf en de olie voor de zieken. Chrisma komt van Christus, de Gezalfde. Door deze zalving gaat de gevormde nog meer op Jezus, de Gezalfde bij uitstek, te lijken.

Het sacrament van het Vormsel, en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, is de bevestiging van de doop. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. God wil de ontvanger ervan helpen iemand te worden die stevig in zijn of haar schoenen staat. Met de kracht van de Heilige Geest!

Voorbereiding

De voorbereiding op het H. Vormsel voor de kinderen van groep 8 vindt plaats op de basisschool, na schooltijd. De vraag die centraal staat, is: wie is de H. Geest en welke roeping en opdracht krijgen we van Hem. We gaan in op de talenten die we van God hebben gekregen om te werken aan een betere wereld.  Kinderen worden er zich hopelijk van bewust, dat iedere mens onmisbaar is om als gevormde in deze wereld de hemel dichterbij op aarde te brengen

Vragen?

Eventuele vragen kunt u via e-mailadres parochiewalburga@kpnplanet.nl stellen

Afbeeldingen H. Vormsel

Uitlegfilmpje H. Vormsel