Brief aan de parochianen over Corona-maatregelen

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE PAROCHIE-FEDERATIE MAASTRICHT OOST

11 Oktober 2020

Geachte parochianen,

Zoals u weet is Nederland in toenemende mate weer bezorgd over de opkomst van het Coronavirus. De regering heeft inmiddels laten weten dat er geen bijeenkomsten van méér dan 30 mensen mogen plaatsvinden. Ook is er een dringend advies om mondkapjes te gebruiken, waar de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden.

Deze twee maatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen overgenomen. Vanaf het komend weekend vieren we dus slechts met 30 mensen de eucharistievieringen, en ook worden mondkapjes in de kerk verplicht bij het lopen door de gangpaden.

Om te voorkomen dat mensen niet naar de eucharistie kunnen komen, willen we in twee kerken waar het bezoekersaantal normaal ver boven de 30 ligt, t.w. de kerk van Amby en de kerk van Heer, een extra H. Mis vieren, en wel in Amby op zondagmorgen en in Heer op zaterdagavond om 19.00.

We vragen u wel om uw aanwezigheid te reserveren. Wilt u, als u een intentie heeft opgegeven, dit erbij vermelden, zodat u voorrang krijgt.

In Amby kan dat in het schrift in de kapel naast de kerk en bij het parochie-bureau:

Het bureau geopend op dinsdagmorgen: 10.30 tot 12.00 uur en Vrijdagmiddag: 14.00 tot 15.00 uur

Het bezoekadres is Ambyerstraat Zuid 90A 6225 AJ Amby – Maastricht
parochiewalburga@kpnplanet.nl
Tel: 043-3520100

Indien u niet naar de kerk kunt komen, is er natuurlijk de landelijk uitgezonden Mis op NPO II: elke zondag om 10.00, voorafgegaan door een geloofsgesprek om 9.45.

Voor vragen over de Missen en de regelingen in Amby kunt u terecht bij  kapelaan Pawel: paw.zelazny@gmail.com: 043 363 45 87; 06-17971718

Wij wensen u een goede gezondheid toe!

Bidden we voor elkaar!

Pastoor de Jong,

Kapelaan Slaven Brajkovic,

Kapelaan Pawel Żełazny

Reacties zijn gesloten.