Financieel overzicht Parochie Walburga per ultimo 2017
Kosten 2017 2016 2015 2014 2013
1 Persoonskosten 33,793.29 53.577 44.740 44.640 45.723
Kosten onroerend goed:
2     Kerkelijke gebouwen 17.251,88 16.564 13.105 14.507 22.118
3    Overige gebouwen 8.588,74 8.033 7.881 6.238 7.988
4    Beleggingen 33,53 29 27 26 8
5 Kosten eredienst 11.641,35 11.251 14.407 15.560 15.240
6 Kosten Pastoraal 1.446,92 817 2.069 2.523 3.099
7 Verplichte en vrijwillige bijdrage 15.230,40 9.755 15.579 15.579 15.579
8 Beheerskosten 3.314,75 3.227 3.665 6.366 8.600
Positief saldo 3.311
Totaal 91,300.86 103.253 104.784 105.439 118.355
Opbrengsten 2017 2016 2015 2014 2013
9 Bijdrage parochianen 59.861,02 60.176 66.901 70.092 68.912
10 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen                   * 12.186,40 13.511 37.342 13.516 13.943
11 Incidentele baten 0,00 0 540 0 5
Negatief saldo 19,253.44 29.566 21.831 35.492
Totaal 91,300.86 103.253 104.783 105.439 118.352
Te kort / Overschot 2017 2016 2015 2014 2013
Nadelig cq positief saldo 19,253.44 -29.566 3.311 -21.831 -35.492
12 Exploitatie kerkhof 10.825,21 5.046 5479 5624 -318
Totaal negatief cq positief saldo -8,428.23 -24.520 8.790 -16.207 -35.810
2015 / bedrag is hoger ivm   betalingen achterstallige verlengingen.
2016/ Persoonskosten / Extra vanaf dit jaar zijn de pensioenkosten.
2016 / kst. Pastoraal / is lager door een subsidie van 850,00  (Fel.Dienst)
2016 / Verplichte en vrijwillige bijdrage / niet alle sol. en perc.nota’s zijn aan Bisd.betaald.
             Dit is in 2017 rechtgetrokken.
2017/ Persoonskosten zijn lager door een subsidie van €8.400,00.