Kosterteam en Acolieten

Het koster team zorgt dat alles voor de kerkelijke vieringen goed is voorbereid en klaargezet. Wij hebben in Amby een team van kosters, omdat een koster ook wel eens een dag iets anders wil doen: kosters zijn namelijk vrijwilligers. Maar .. altijd mogen mensen zich, man of vrouw, aandienen om mee te helpen als koster.

 

Kosters

De kosters vervullen een onmisbare taak naast de priesters in de parochie.
Een koster heeft een royaal takenpakket, zoals:

 • Openen en sluiten van de kerk;
 • Klaarleggen van de gewaden voor de priester in de liturgische kleur;
 • Het klaarmaken van alle benodigdheden voor een viering, zoals: de ampullen met water en wijn,
  de kelk en kelkdoekje (om de kelk te kunnen schoonvegen) en meteen de pateen met een grote hostie en de palla
 • Aansteken en doven van kaarsen;
 • Klaarmaken van het wierookvat bij feestdagen;
 • Zorgen voor de as die op Aswoensdag gebruikt wordt (deze as is van de oude verbrande palmtakjes van het voorbije jaar);
 • Zorgen voor palmtakjes bij Palmzondag;
 • Zorgen voor alle attributen voor gebruik in de Goede Week;
 • Tijdig bestellen van hosties en kaarsen;
 • Bijvullen van kaarsen en lichtjes bij de diverse plaatsen in de kerk  en in de Walburgakapel;
 • Zorgen voor alle benodigdheden bij speciale vieringen, zoals huwelijken, uitvaarten en jubilieum vieringen;
 • Luiden van de klokken bij de vieringen;
 • Luiden van de klokken bij overlijden;
 • Instrueren van nieuwe misdienaars.
 • Kortom: de taak is veelzijdig en ook afwisselend.

Te denken valt hierbij aan het openen en sluiten van de kerkdeuren, het aanvullen van de offer- en noveenkaarsen, het uitleggen van de loper, het aanmaken van de kaarsen en de verlichting, het klaarmaken van de wierook, het klaarzetten van de kelk en hostieschaal etc. Na de viering ruimt het koster team ook alles weer netjes op en is hij degene die als laatste de kerk verlaat.

Acolieten

De Acolieten verlenen hulp bij de Eucharistievieringen. Tevens verlenen zij hun diensten bij Uitvaarten en Huwelijksvieringen. Er zijn in Amby 8 acolieten die een zendig hebben gekregen van de bisschop om de H.Communie uit te reiken. Afhankelijk van de drukte bij vieringen reiken zij ook de H. Communie uit.