Misdienaars

Misdienaars

De misdienaars en acolieten helpen de priester bij de liturgische vieringen in de kerk. Zoals bijvoorbeeld bij het aandragen van de gaven van brood en wijn bij de offerande. Zij assisteren o.a. met de wierook en begeleiden het voorlezen van het evangelie met kaarsen. Geloofsopvoeding is in deze tijd geen eenvoudige opgave. Toch voelen wij ons als parochiege­meenschap medeverantwoordelijk dat op een zinvolle en speelse wijze het geloof aan de kinderen wordt doorgegeven.

We hebben de ervaring dat kinderen het heel leuk vinden om met enige regelmaat de “belangrijke” functie van misdienaar te vervullen. Zo groeien zij spelenderwijze in het “kerkgebeuren”. We willen uw zoon/dochter dan ook graag uitnodigen om misdienaar te worden, maar daarvoor hebben we wel uw toestemming nodig.

Wat houdt misdienaar zijn in?

De misdienaars dienen op zondag om 11.00 uur in de Walburga Kerk in Amby. Afhankelijk van het aantal misdienaars dat we hebben komen de kinderen minstens eenmaal per maand aan de beurt. Wie moet dienen wordt altijd ingeroosterd. U kunt van tevoren doorgeven als uw zoon of dochter bepaalde dagen niet kan dienen.

Bij grotere plechtigheden, zoals met Kerstmis, Pasen, Processie, Communie, Vormsel en gezinsmissen zijn alle misdienaars welkom. Er zijn enkele malen per jaar gezellige bijeenkomsten en uitstapjes. Wil je misdienaar worden? Dan kunt u contact opnemen met info@parochiewalburga.nl