Boete en verzoening (biecht)

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van boete en verzoening is.

Sacrament van boete en verzoening

Iedere mens doet wel eens verkeerde dingen en soms kunnen die de mens erg dwars zitten vanwege wroeging en spijt. Ernstige, niet beleden zonden, kunnen ertoe leiden dat de mens onrustig wordt en op een gegeven moment slapeloze nachten krijgt.

De apostel Johannes schreef over deze gewetenswroeging in een brief: ‘Als wij onze zonden belijden, is Hij (Jezus) zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad (1 Johannes 1,9). En Jezus heeft na zijn verrijzenis tegen de apostelen gezegd: “Ontvangt de H. Geest. Wiens zonden gij vergeeft zijn ze vergeven! (Evangelie van Johannes 20,23)

Het sacrament van boete en verzoening schenkt ons vergeving en verzoening met God en met elkaar. De priester mag in naam van Christus zeggen: “Ik ontsla je van je zonden. Ga in vrede!” Er komt een diepe vrede en vreugde over je.

In dit sacrament mag de zondige mens, Jezus als de Goede Herder en Heiland ontmoeten. Het is het sacrament waardoor een nieuw begin vanuit de barmhartige liefde van God mogelijk wordt gemaakt.

Het hoeven ook geen grote fouten of ernstige misdrijven te zijn die je biecht. Ook de kleine dingen thuis, op school, of op het werk kun je voorleggen, en vergeven krijgen. Ook dan ervaar je een diepe rust.

Het sacrament van boete en verzoening is bedoeld om eerlijk en vol vertrouwen tegenover de priester (die namens, ja als Jezus alles aanhoort) te zijn, je schuld uit te spreken en aan Hem vergiffenis te vragen. De priester heeft biechtgeheim en zal nooit met een ander over je biecht met wie dan ook spreken.

Mogelijkheden tot het ontvangen van het sacrament van verzoening:

Zonder afspraak iedere vrijdag om 19.30  in de St. Petrusbandenkerk te Heer.

Persoonlijk op afspraak bij één van de priesters van onze parochies:

Pastoor Everard de Jong 06-51177061

Kapelaan Slaven Brajkovic, 06-27501073

Kapelaan Pawel Zelasny 06-17971718

Uw Thuis