dsc00531

St. Caecilia-feest

Op zondag 20 november vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia het Caecilia-feest. Tijdens de eucharistieviering zong het koor o.l.v. dirigent Bart Meijs en organist Gerard van Buul de vaste gezangen uit de mis van Perosi. Na de zegen gaf Gerard van Buul weer een prachtig staaltje  orgelspel. Het feestprogramma werd voortgezet in de Amyerhoof, waar de nieuwe beschermvrouwe Annie Mommers een bos bloemen ter verwelkoming kreeg aangeboden. Na het nuttigen van een voortreffelijke maaltijd ontving ere-lid Frans Evers de traditionele “flesj” voor zijn kundige en trouwe inzet voor de muziek-commissie gedurende vele jaren.

Muzikale invulling op deze middag werd verzorgd door het koor èn door een tweetal duo’s, waarbij kapelaan Anu met name zeer vereerd was met het zingen van een Indiaas kerstlied . Een ander hoogtepunt was de tombola, waarvoor diverse ondernemers en particulieren mooie prijzen en giften hebben geleverd. Het bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken. Terugblikkend kan het Kerkelijk Zangkoor spreken van een geslaagd en gezellig Caecilia-feest.

Ludo Royakkers

Voorzitter Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Reacties zijn gesloten.