Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017

Het kerstfeest wijst ons er op, dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen. Gods levendmakende aanwezigheid dringt door in het universum en verbindt de mensen met de rest van de schepping.

De mens, geschapen naar het beeld van God, is geroepen om een sociaal wezen te zijn. God, die een vaderlijke zorg voor ons allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen een familie zouden vormen en elkaar in een broederlijke geest zouden bejegenen. Het helpt ons het kwaad te vermijden en de weg vrij te maken voor het welzijn van allen.

De beroemde Vivekananda stelde dat als men God volgt in elke beweging, in elk gesprek, in elke vorm, in alles, de hele wereld in plaats van ellende een hemel wordt. Laten wij Gods zoon, Jezus, in ieder van ons, in jou en mij, een plaats geven en vervolgens in onze gezinnen en in onze gemeenschappen.

Namens het pastoraal team en het bestuur, wens ik u allen een Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar!

Kapelaan Anu

Amby is heel muzikaal: Een sfeervol Kerstconcert! Zie de foto’s

Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch

Afscheid Bert Paulissen

20161104_2055221

Vrijdag 4 november werd, tijdens een gezellig samenzijn, door het kerkbestuur afscheid genomen van Bert Paulissen als kerkmeester en lid van de Parochiële Bestuursraad (PBR) van onze St. Walburga parochie. Pastoor Paul Horsch memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van Bert voor onze Parochie en gemeenschap. Van 2008 tot 2014 was Bert kerkmeester en na de clustervorming met, o.a. Heer,De Heeg, Scharn en Heugem, lid van de PBR tot 2016. Bert heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met het beheer en onderhoud van de kerk, kapelanij en het scoutinggebouw. Memorabel daarbij zijn de renovatie van de kapelanij en het maken van de bouwkundige doorbraak van de sacristie naar de bovengelegen onbruikbare zolderruimte. Zijn vakmanschap,en vlijt heeft hij jaren en urenlang belangeloos  ingezet. Daarnaast was hij zeer betrokken in de contacten met de Ambysche verenigingen. Zijn vrouw Jolanda werd ook niet vergeten en ontving de bloemen voor haar medewerking bij tal van activiteiten. Bert ontving als dank en herinnering een fraai houten St. Walburga beeldje. Gelukkig gaat Bert niet verloren, hij is lid van de werkgroep onderhoud. Bert nogmaals heel hartelijk bedankt!

Namens de geestelijkheid, kerkbestuur en de PBR,

Piet Keijmis