SlavenBrajkovic

Kapelaan Slaven Brajkovic over zijn diakenwijding

Met grote blijdschap deel ik u mee dat mgr. de Jong op zaterdag 28 oktober mij tot diaken heeft gewijd. Het is een enorme stap in mijn leven. Ik kom uit het atheïsme en heb God leren kennen in Kroatië via de Neocatechumenale Weg, waardoor ik ook als missionaris naar Nederland ben gestuurd. De aankondiging van Gods liefde in mijn concrete leven heeft alles veranderd; van iemand die God en de Kerk helemaal niet kende (ik werd op 27 maart 2005 in de paasnacht gedoopt) naar diaken.

De diaken­wijding is in zekere zin nog belangrijker dan de priester­wijding. Wie diaken wordt gewijd zet een definitieve stap voor heel zijn verdere leven en dan legt hij alle beloften af: de belofte van gehoorzaamheid aan de bisschop, de belofte om het getijdengebed te bidden en de belofte om het celibaat te onderhouden, maar bovenal de belofte om zijn leven te wijden aan het dienstwerk van de kerk en dat hij in woord en daad zal getuigen van het evangelie.

Een zware taak waar ik mij helemaal niet bekwaam toe voel, maar het is Gods roeping die ik ontvangen heb, het is dus Zijn probleem nu… Ik moet alleen antwoorden aan Zijn stem, elke dag in mijn leven, om niet voor mijzelf te leven, maar voor Hem die ter wille van mij is gestorven en verrezen. Dan zal ik een getuige van het Evangelie kunnen zijn en een goede diaken op weg naar het priesterschap.

Kapelaan Slaven Brajkovic
Oude Kerkstraat 10
6227 SR Maastricht
043-3610028
slavenbrajkovic@yahoo.com

Reacties zijn gesloten.