WJD

Wereldwijd grootste jongerenevenement in Panama, in januari 2019.

De WJD ( wereldjongerendagen) is het grootste jongerenevenement ter wereld en trekt jongeren uit de gehele wereld. Er worden rond 4/5 miljoen jongeren uit hele wereld verwacht in Panama. WJD betekent : vrienden maken, culturen leren kennen, feest vieren en het geloof beleven. In Januari 2019 vinden de WJD plaats in Panama.

De dagen bestaan uit deelname aan het hoofdprogramma in Panama Stad, waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal zijn. Voorafgaand daaraan zullen de jongeren ook enkele dagen in gastgezinnen verblijvenom contact te leggen met jonge mensen lokaal en uit andere werelddelen. De WJD is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.

15 of 16 januari 2019vertrekkenwe en rond 31 januari komen de jongeren weer terug in Maastricht. We overwegen om bij voldoende belangstelling, deze reis uit te breiden met een bezoek van vier dagen aan Mexico. Er zijn verschillende spaaracties voor de jongeren die meewillen om te sparen voor de reis. Wil je meegaan Of heb je nog vragen over de reis, kun je contact opnemen met kapelaan AnuKalarickal via parochiewalburga@kpnplanet.nl of met kapelaan KapelaanG.Dölle -georgedoelle@gmail.com.
Namens begeleiders Kapelaan Anu Antony Kalarickal

Reacties zijn gesloten.