20190912_153420 (1)

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld:
Pawel Zelazny die uit Polen afkomstig is en – net als kapelaan Slaven – verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater.
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Nadat hij op 26 oktober tot diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie aan de Severenstraat in Amby. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

In enkele woorden wil hij zichzelf voorstellen:

“Ik ben Pawel, ik kom uit Polen, ik ben 28 jaar oud, ik heb twee broers en twee zussen en ik kom uit de stad Gdansk (het ligt in het
noorden van Polen bij de zee). Vroeger kwamen daar vele Nederlandse kooplieden, die in deze stad handel dreven en daarbij hebben ze mooie en typische Nederlandse
gebouwen opgericht. Ik woon in Nederland vanaf september 2010. Ik woonde in Cadier en Keer, in het huis Blankenberg. Het is een diocesaan, missionair seminarie
waar priesterstudenten uit verschillende landen wonen, om in de toekomst priesters van het bisdom Roermond te worden. Ik heb mijn studie van de priesteropleiding op Rolduc afgerond.

Vanaf 26 oktober 2019 zal ik als diaken in onze parochies werken. Ik ben natuurlijk zeer blij met deze benoeming.
Daarbij deel ik U mede dat ik door handoplegging en gebed van de Bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets tot
diaken gewijd zal worden. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 26 oktober 2019 om 10.30 uur in de Sint
Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte  nodig ik U uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren. In deze tijd van voorbereiding wil
ik U vragen om voor mij te bidden. Tot ziens in onze parochies!”
Paweł