Bisschop Harrie Smeets heeft Pastoor Horsch benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Borgharen, Itteren,Limmel en parochiefederatie Bunde.

Bisschop Harrie Smeets heeft Pastoor Horsch benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Borgharen, Itteren,Limmel en parochiefederatie Bunde.

Bisschop Harrie Smeets heeft Pastoor Horsch benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Borgharen, Itteren,Limmel en parochiefederatie Bunde.

delen