vormsel

Hulpbisschop Everard de Jong de nieuwe pastoor van Amby,De Heeg, Heer, Heugem en Scharn

Tekst overgenomen van het bisdom website!

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard de Jong binnen bisdom Roermond

Mgr. Dr. Everard de Jong krijgt een nieuwe functie binnen het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de mogelijkheden onderzoek om in Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap op te zetten. Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek – aan de slag in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Daarnaast behoudt hij zijn overige taken als hulpbisschop. De benoeming is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Om zijn nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren, verhuist Mgr. De Jong van Roermond naar Maastricht. Hij gaat in de pastorie van Heer wonen. Van daaruit zal hij in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om in de universiteitsstad Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap van de grond te tillen. De hulpbisschop denkt aan een locatie waar lezingen, debatten en bijvoorbeeld filmvoorstellingen kunnen worden gehouden over thema’s op het snijvlak van geloof en wetenschap. “Wetenschap wil vooral alles op natuurlijke wijze verklaren. Dat is uitstekend. Maar gelovigen staan ook open voor niet-materiële antwoorden op existentiële vragen”, aldus Mgr. De Jong. “Voor mij als bisschop en wetenschapsfilosoof is het een mooie uitdaging om de brug tussen die twee werelden proberen te slaan en de dialoog op gang te brengen.”

De hulpbisschop heeft tegelijkertijd al langer aan bisschop Harrie Smeets aangegeven graag in het basispastoraat te willen werken. In verband met de plannen voor het Centrum voor Geloof en Wetenschap is de keuze op een parochiecluster van de universiteitsstad Maastricht gevallen. Het samenwerkingsverband van Heer en omstreken kent ook twee kapelaans, die samen met de hulpbisschop het pastorale team van Maastricht-Oost zullen gaan vormen.

Naast de nieuwe taken in Maastricht blijft Mgr. De Jong voor de helft van zijn tijd actief als hulpbisschop van het bisdom Roermond. Hij blijft lid van de bisdomstaf en vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs. Vanuit zijn nieuwe standplaats in Maastricht zal Mgr. De Jong zich onverminderd inspannen voor evangelisatie en parochievernieuwing. Ook zijn landelijke portefeuilles als bisschopreferent voor categoriaal pastoraat (zorg en justitie), studentenpastoraat en de stichting Thomas More blijft Mgr. De Jong behartigen.

Reacties zijn gesloten.