dagkapel

Aan de parochianen van Amby

 

28 maart 2020

Goede parochianen,

als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus, andere ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! We bidden voor u!

Ook u allen die nu alleen bent, en nog eenzamer dan normaal: heel veel sterkte! Aarzel niet ons te bellen of te mailen. We zullen graag kijken wat we voor u kunnen doen of regelen.

Helaas zijn vanwege de voorzorgsmaatregelen tegen besmetting met het Corona virus nu zelfs sinds 24 maart helemaal geen publieke Missen meer mogelijk tot en met Pinksteren. Dat we juist in deze moeilijke tijd met zoveel minder zichtbare sacramentele genade toe zullen moeten, is een onverwachte vorm van versterving. Het coronavirus laat zien dat wij het leven niet beheersen. We hebben het niet in onze greep. Er overkomt ons zo ie zo meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Maar deze onmacht en de pijnlijke leegte door het extra sociale isolement kan ons ook meer open stellen voor de liefde van God. De Heilige Moeder Theresa deelde kaartjes uit met de tekst: “Stilte leidt tot gebed; gebed tot geloof; geloof tot liefde; liefde tot dienstbaarheid en deze tot vrede.” Zo kan het op onszelf teruggeworpen worden een tijd van bezinning, van “varen naar het diepe” (Lc. 5,4) worden, waarin we de ware betekenis van ons leven (her)ontdekken. In de vastentijd geven we met moed ons leven uit handen, onze werkelijkheid, onze moeilijkheden en onze kruisen en geven die aan God. We smeken en ontmoeten Hem juist daar waar het pijn doet, zodat Hij ons met Pasen de zekerheid van de overwinning op de lichamelijke en geestelijke dood kan schenken.

Onze echte zekerheid en diepste houvast, tot over de dood heen, ontlenen we immers niet aan verzekeringen, medicijnen en maatregelen – hoe noodzakelijk die ook zijn – maar aan een basis-vertrouwen: de zekerheid dat we tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden door Iemand, God zelf, die ons kent en bemint. Deze crisistijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan deze God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in dit korte en onzekere bestaan niet uit zijn Hand vallen! Om ons verder te steunen stuurt Hij tenslotte met Pinksteren, 31 mei, de H. Geest, met zijn Vuur van vreugde en ware vrijheid!


Helaas zullen de Eerste H. Communiefeesten en de vormselvieringen vanwege alle beperkingen geen doorgang kunnen vinden. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar september. Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de pastoor of kapelaans.

De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten daarbij alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Onze kerk in Amby zal open blijven op de gewone mistijden. (Er is daarbij de mogelijkheid voor een gesprek of het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, uiteraard op veilige afstand, in de sacristie)

  • Dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur
  • Elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste.

  • Witte Donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste

  • Goede vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Paaszondag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste

Natuurlijk zijn er vele middelen om uw geestelijke zoektocht naar God kracht bij te zetten:

U kunt de Bijbel online lezen: https://rkbijbel.nl/kbs/ Vooral de evangelies geven troost en inspiratie! Jezus spreekt daar tot u!

De lezingen van de eucharistie van elke dag staan op deze site: https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/

De Jezuïeten geven dagelijkse meditaties: biddenonderweg.org/

Wellicht kunt u op heiligen.net eens een paar levensverhalen van heiligen lezen?

Of u kunt meebidden met het getijdengebed van de kerk: tiltenberg.org/getijdengebed/

En voor live eucharistievieringen kunt u hier terecht: bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen of kn.nl/nieuws/lokaal/thuis-bidden-en-de-mis-meevieren-hier-kan-het/ of kerkomroep.nl/#/

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en vanuit Hilversum wordt elke dag een Mis en een dagsluiting gestreamd. (https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk)

Verder zendt Radio Maria (DAB+ radio) iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Dagkapel, schuin achter de Kerk, te bereiken via het Kerkhof of rechts langs de kerk. 

Elke dag van 6.00 uur tot 20.00 uur is ze open. Maximaal kan er vanwege de vereiste afstand en de kleine ruimte slechts 1 persoon in de kapel.

Voor de regelmatige parochiële nieuwsbrief met nieuwsupdates uit de parochies kunt u zich opgeven bij de pastoor of kapelaans. Ook voor een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het schitterende sacrament van boete en verzoening kunt u bij ons terecht.

Wij wensen u allen ondanks alles alvast een heel gezegende Goede Week en een Zalig Paasfeest! Gods zegen over u en uw dierbaren!

Het team,

PASTOOR MGR.  DR.  E.J.  DE JONG

pastoordejong@gmail.com

06-51177061

KAPELAAN  SLAVEN BRAJKOVIC

slavenbrajkovic@yahoo.com

06-27501073

KAPELAAN PAWEL ZELAZNY

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

paw.zelazny@gmail.com

06-17971718

 

Reacties zijn gesloten.