Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld:
Pawel Zelazny die uit Polen afkomstig is en – net als kapelaan Slaven – verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater.
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Nadat hij op 26 oktober tot diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie aan de Severenstraat in Amby. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

In enkele woorden wil hij zichzelf voorstellen:

“Ik ben Pawel, ik kom uit Polen, ik ben 28 jaar oud, ik heb twee broers en twee zussen en ik kom uit de stad Gdansk (het ligt in het
noorden van Polen bij de zee). Vroeger kwamen daar vele Nederlandse kooplieden, die in deze stad handel dreven en daarbij hebben ze mooie en typische Nederlandse
gebouwen opgericht. Ik woon in Nederland vanaf september 2010. Ik woonde in Cadier en Keer, in het huis Blankenberg. Het is een diocesaan, missionair seminarie
waar priesterstudenten uit verschillende landen wonen, om in de toekomst priesters van het bisdom Roermond te worden. Ik heb mijn studie van de priesteropleiding op Rolduc afgerond.

Vanaf 26 oktober 2019 zal ik als diaken in onze parochies werken. Ik ben natuurlijk zeer blij met deze benoeming.
Daarbij deel ik U mede dat ik door handoplegging en gebed van de Bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets tot
diaken gewijd zal worden. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 26 oktober 2019 om 10.30 uur in de Sint
Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte  nodig ik U uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren. In deze tijd van voorbereiding wil
ik U vragen om voor mij te bidden. Tot ziens in onze parochies!”
Paweł

Kapelaan Anu zwaait af op zondag 25 augustus om 15:00uur in de Sint Walburgakerk te Amby. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Met Gods genade wil ik de komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.

Van de ene kant is er een gevoel van vreugde dat je op heel jonge leeftijd deze taak wordt toevertrouwd, maar van de andere kant ook het gevoel dat ik langzaam afscheid moet nemen van alle lieve en zorgzame mensen in Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 7 jaar, waarin ik véél lief en leed met jullie heb mogen delen. Het was een zaligheid in jullie midden te mogen wonen en dienen. Dankbaar ben ik aan alle mensen en verenigingen, vooral aan de vrijwilligers, voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht. Jullie hebben mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad.

Uit dankbaarheid wil ik op zondagmiddag 25 augustus om 15:00 uur de H. Mis opdragen in de Sint Walburgakerk te Amby. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Daarna zal ik een toespraak houden in de kerk en is er een informeel en gezellig samenzijn in de Amyerhoof. Ik houd van jullie en we blijven altijd verbonden in gebed.

U bent altijd welkom bij ons, hoorde ik vaak van jullie, en jullie zijn ook altijd van harte welkom bij mij in mijn nieuwe thuis in de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld.

Kapelaan Anu

Kapelaan Anu nieuwe pastoor Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Met Gods genade wil ik de komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.

Dankbaar ben ik de bisschop voor de vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en dat hij mij deze benoeming heeft toevertrouwd.

Dankbaar ben ik aan alle lieve en zorgzame mensen in de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost. Met hart en ziel hebben jullie mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad. Dankbaar ben ik aan alle verenigingen en vooral de vrijwilligers en mijn collega’s voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht.

Amby en Sint Walburga, bedankt voor het warme thuis, jullie hebben mij op handen gedragen. Liefde vergaat nooit. Jullie liefde blijft als een brandende kaars op mijn levensweg.

De installatie van mij zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019 om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen.

 

Uw Thuis