Vertrek Kapelaan Lipsch

Wie van ons kent het gevoel niet…? Je wekker gaat af om 7 uur, maar het is vijf
voor zeven en je wordt wakker. Je weet dat de nieuwe dag binnen al bijna gaat
beginnen, maar je ligt nog lekker en warm onder je dekbed…Misschien overdenk je
al een beetje de nieuwe dag met alles wat die dag gaat brengen. Dat beschrijft het
gevoel dat ik de afgelopen weken heb gehad: onlangs heb ik te horen gekregen dat
onze bisschop mij binnenkort zal benoemen als kapelaan in 2 parochieclusters in
het dekenaat Thorn. Deze clusters bestaan uit 7 parochies: Neer, Roggel, Heibloem,
Haelen, Buggenum, Horn en Nunhem. Na ruim 5 jaar in ons parochiecluster in
Maastricht gewerkt te hebben, komt er voor mij een nieuwe start op een nieuwe
plek.
Dat betekent loslaten: afscheid nemen van mensen voor wie ik in de afgelopen jaren
als kapelaan heb mogen werken, maar vooral van de mensen met wie ik in die jaren
samen door het leven onderweg bent geweest. In mooie momenten, maar ook in
moeilijke, samen hebben we vreugde en verdriet gedeeld. Dat is ook de warme
deken die ik zal moeten loslaten, mensen met wie ik een band heb opgebouwd en
die belangrijk en dierbaar voor me geworden zijn. Maar ook is er weer een nieuw
begin: zoals je elke dag weer begint met het vertrouwen dat vandaag ook God je
weer nabij zal zijn, zo zal ik in dat vertrouwen ook beginnen in de nieuwe parochies.
Afscheid nemen is nooit makkelijk, en op zulke momenten in je leven besef je eens
te meer hoe belangrijk mensen voor je zijn. Daarom een afscheid met gemengde
gevoelens: het warme nest dat onze parochies in Maastricht geworden zijn
achterlaten en beginnen aan een nieuwe uitdaging. Wanneer de verhuizing precies
zal gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet helemaal helder: zeker is wel dat
het pas na de Eerste Communies van dit schooljaar zal zijn. Natuurlijk ook weer de
nodige veranderingen in de parochies die ik ga verlaten: maar ook hier zal een
nieuwe collega-kapelaan komen die zich zal inzetten voor de mensen die me zo
vertrouwd zijn geworden. Op die manier zal alles ook weer verder gaan, met andere
gezichten op andere plaatsen.
Loslaten, vertrouwen en opnieuw beginnen, dat zijn de woorden die de komende
tijd voor mij steeds meer inhoud zullen krijgen op de nieuwe wegen die ik zal gaan
inslaan. Maar tot het zover is wil ik graag nog samen met u enkele stappen zetten
op onze gedeelde levensweg!
Patrick Lipsch, kapelaan

De vormelingen hebben een pelgrimage gemaakt!

De vormelingen hebben via een digitale pelgrimage op hun eigen manier kennis gemaakt met de 600 jaar oude en rijke religieuze cultuurhistorie rondom Maria, Sterre der Zee, in Maastricht. Een pelgrimage  met een smartphone langs de beroemde en eeuwenoude Maria Bidweg in de binnenstad van Maastricht. Onder de naam ‘Maria Bereikbaar’ is er een interactieve app gratis beschikbaar in de Appstore. Deze Maria App is een interactieve route met vragen en doe opdrachten. Daarnaast kan men via de startpagina van de app kiezen voor een interactief digitaal spel over deze Bidweg.

 

 

Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017

Het kerstfeest wijst ons er op, dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen. Gods levendmakende aanwezigheid dringt door in het universum en verbindt de mensen met de rest van de schepping.

De mens, geschapen naar het beeld van God, is geroepen om een sociaal wezen te zijn. God, die een vaderlijke zorg voor ons allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen een familie zouden vormen en elkaar in een broederlijke geest zouden bejegenen. Het helpt ons het kwaad te vermijden en de weg vrij te maken voor het welzijn van allen.

De beroemde Vivekananda stelde dat als men God volgt in elke beweging, in elk gesprek, in elke vorm, in alles, de hele wereld in plaats van ellende een hemel wordt. Laten wij Gods zoon, Jezus, in ieder van ons, in jou en mij, een plaats geven en vervolgens in onze gezinnen en in onze gemeenschappen.

Namens het pastoraal team en het bestuur, wens ik u allen een Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar!

Kapelaan Anu

Amby is heel muzikaal: Een sfeervol Kerstconcert! Zie de foto’s

Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch

Afscheid Bert Paulissen

20161104_2055221

Vrijdag 4 november werd, tijdens een gezellig samenzijn, door het kerkbestuur afscheid genomen van Bert Paulissen als kerkmeester en lid van de Parochiële Bestuursraad (PBR) van onze St. Walburga parochie. Pastoor Paul Horsch memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van Bert voor onze Parochie en gemeenschap. Van 2008 tot 2014 was Bert kerkmeester en na de clustervorming met, o.a. Heer,De Heeg, Scharn en Heugem, lid van de PBR tot 2016. Bert heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met het beheer en onderhoud van de kerk, kapelanij en het scoutinggebouw. Memorabel daarbij zijn de renovatie van de kapelanij en het maken van de bouwkundige doorbraak van de sacristie naar de bovengelegen onbruikbare zolderruimte. Zijn vakmanschap,en vlijt heeft hij jaren en urenlang belangeloos  ingezet. Daarnaast was hij zeer betrokken in de contacten met de Ambysche verenigingen. Zijn vrouw Jolanda werd ook niet vergeten en ontving de bloemen voor haar medewerking bij tal van activiteiten. Bert ontving als dank en herinnering een fraai houten St. Walburga beeldje. Gelukkig gaat Bert niet verloren, hij is lid van de werkgroep onderhoud. Bert nogmaals heel hartelijk bedankt!

Namens de geestelijkheid, kerkbestuur en de PBR,

Piet Keijmis

St. Caecilia-feest

Op zondag 20 november vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia het Caecilia-feest. Tijdens de eucharistieviering zong het koor o.l.v. dirigent Bart Meijs en organist Gerard van Buul de vaste gezangen uit de mis van Perosi. Na de zegen gaf Gerard van Buul weer een prachtig staaltje  orgelspel. Het feestprogramma werd voortgezet in de Amyerhoof, waar de nieuwe beschermvrouwe Annie Mommers een bos bloemen ter verwelkoming kreeg aangeboden. Na het nuttigen van een voortreffelijke maaltijd ontving ere-lid Frans Evers de traditionele “flesj” voor zijn kundige en trouwe inzet voor de muziek-commissie gedurende vele jaren.

Muzikale invulling op deze middag werd verzorgd door het koor èn door een tweetal duo’s, waarbij kapelaan Anu met name zeer vereerd was met het zingen van een Indiaas kerstlied . Een ander hoogtepunt was de tombola, waarvoor diverse ondernemers en particulieren mooie prijzen en giften hebben geleverd. Het bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken. Terugblikkend kan het Kerkelijk Zangkoor spreken van een geslaagd en gezellig Caecilia-feest.

Ludo Royakkers

Voorzitter Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Uw Thuis