De vormelingen hebben een pelgrimage gemaakt!

De vormelingen hebben via een digitale pelgrimage op hun eigen manier kennis gemaakt met de 600 jaar oude en rijke religieuze cultuurhistorie rondom Maria, Sterre der Zee, in Maastricht. Een pelgrimage  met een smartphone langs de beroemde en eeuwenoude Maria Bidweg in de binnenstad van Maastricht. Onder de naam ‘Maria Bereikbaar’ is er een interactieve app gratis beschikbaar in de Appstore. Deze Maria App is een interactieve route met vragen en doe opdrachten. Daarnaast kan men via de startpagina van de app kiezen voor een interactief digitaal spel over deze Bidweg.

 

 

Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017

Het kerstfeest wijst ons er op, dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen. Gods levendmakende aanwezigheid dringt door in het universum en verbindt de mensen met de rest van de schepping.

De mens, geschapen naar het beeld van God, is geroepen om een sociaal wezen te zijn. God, die een vaderlijke zorg voor ons allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen een familie zouden vormen en elkaar in een broederlijke geest zouden bejegenen. Het helpt ons het kwaad te vermijden en de weg vrij te maken voor het welzijn van allen.

De beroemde Vivekananda stelde dat als men God volgt in elke beweging, in elk gesprek, in elke vorm, in alles, de hele wereld in plaats van ellende een hemel wordt. Laten wij Gods zoon, Jezus, in ieder van ons, in jou en mij, een plaats geven en vervolgens in onze gezinnen en in onze gemeenschappen.

Namens het pastoraal team en het bestuur, wens ik u allen een Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar!

Kapelaan Anu

Amby is heel muzikaal: Een sfeervol Kerstconcert! Zie de foto’s

Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent John Willems
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Vocalgroup Mes Amie O.l.v. dirigent Paul Lemmens en combo
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Koor Sancta Walburga O.l.v. dirigente Laura Capitani en organist Hub Geerlings
Kerstconcert op zondag 11 december 2016: Drumband Harmonie St. Walburga O.l.v. dirigent Roy van Wersch

Afscheid Bert Paulissen

20161104_2055221

Vrijdag 4 november werd, tijdens een gezellig samenzijn, door het kerkbestuur afscheid genomen van Bert Paulissen als kerkmeester en lid van de Parochiële Bestuursraad (PBR) van onze St. Walburga parochie. Pastoor Paul Horsch memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van Bert voor onze Parochie en gemeenschap. Van 2008 tot 2014 was Bert kerkmeester en na de clustervorming met, o.a. Heer,De Heeg, Scharn en Heugem, lid van de PBR tot 2016. Bert heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met het beheer en onderhoud van de kerk, kapelanij en het scoutinggebouw. Memorabel daarbij zijn de renovatie van de kapelanij en het maken van de bouwkundige doorbraak van de sacristie naar de bovengelegen onbruikbare zolderruimte. Zijn vakmanschap,en vlijt heeft hij jaren en urenlang belangeloos  ingezet. Daarnaast was hij zeer betrokken in de contacten met de Ambysche verenigingen. Zijn vrouw Jolanda werd ook niet vergeten en ontving de bloemen voor haar medewerking bij tal van activiteiten. Bert ontving als dank en herinnering een fraai houten St. Walburga beeldje. Gelukkig gaat Bert niet verloren, hij is lid van de werkgroep onderhoud. Bert nogmaals heel hartelijk bedankt!

Namens de geestelijkheid, kerkbestuur en de PBR,

Piet Keijmis

St. Caecilia-feest

Op zondag 20 november vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia het Caecilia-feest. Tijdens de eucharistieviering zong het koor o.l.v. dirigent Bart Meijs en organist Gerard van Buul de vaste gezangen uit de mis van Perosi. Na de zegen gaf Gerard van Buul weer een prachtig staaltje  orgelspel. Het feestprogramma werd voortgezet in de Amyerhoof, waar de nieuwe beschermvrouwe Annie Mommers een bos bloemen ter verwelkoming kreeg aangeboden. Na het nuttigen van een voortreffelijke maaltijd ontving ere-lid Frans Evers de traditionele “flesj” voor zijn kundige en trouwe inzet voor de muziek-commissie gedurende vele jaren.

Muzikale invulling op deze middag werd verzorgd door het koor èn door een tweetal duo’s, waarbij kapelaan Anu met name zeer vereerd was met het zingen van een Indiaas kerstlied . Een ander hoogtepunt was de tombola, waarvoor diverse ondernemers en particulieren mooie prijzen en giften hebben geleverd. Het bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken. Terugblikkend kan het Kerkelijk Zangkoor spreken van een geslaagd en gezellig Caecilia-feest.

Ludo Royakkers

Voorzitter Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Gezinsviering op zondag 27 november om 11:00u

Wij willen jou en je gezin graag uitnodigen voor de gezinsviering op zondag 27 november om 11:00u in de Walburgakerk te Amby. Kinderen mogen thuis een adventskrans maken en die dan meebrengen naar de kerk voor de Adventsviering.  Tijdens deze Adventsviering  zullen de adventskransen dan worden gezegend. Daarna kun je jouw eigen krans weer mee naar huis nemen.

De Adventskrans

Wat is de betekenis hiervan?

De ronde vorm van de adventskrans verwijst naar God zelf, hij is er altijd geweest en al er altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn liefde is oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de advent. Iedere zondag mag er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het licht van de wereld. Dit Licht komt steeds dichterbij naarmate we het kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons mens geworden.

De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw (net als straks de kerstboom). De krans heeft paarse linten en deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je hart weer opnieuw voor God open te stellen.

Wat heb je voor de adventskrans nodig?

  • Een oud schoteltje/bord
  • Dennengroen, buxus of misschien ander groen wat in een krans kan (graag in kleine stukjes geknipt, niet te klein)
  • Kleine kaarsjes (4 per kind met een diameter van 5á6 cm)
  • Schaar/snoeischaar
  • Versiering voor de krans  (kerstballetjes, eikeltjes, slingertjes, ect……) 
  • Een strokrans (diameter 30 cm)
  • Paars lint 
  • Eventueel nog extra groen
  • IJzerdraad

 

De nieuwe Pastoor-Deken John Dautzenberg

Zondag 6 november om 14.30 is de Installatie van de nieuwe Pastoor-Deken John Dautzenberg in de Sint Servaas Basiliek Maastricht en tevens de presentatie van de nieuwe Kapelaan Henyer, die vorige zaterdag tot diaken werd gewijd.
Na de plechtigheid is er voor iedereen gelegenheid om de nieuwe Deken en Kapelaan te feliciteren in de kruisgangen van de basiliek.

Uw Thuis