Kerststal Amby

Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017

Het kerstfeest wijst ons er op, dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen. Gods levendmakende aanwezigheid dringt door in het universum en verbindt de mensen met de rest van de schepping.

De mens, geschapen naar het beeld van God, is geroepen om een sociaal wezen te zijn. God, die een vaderlijke zorg voor ons allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen een familie zouden vormen en elkaar in een broederlijke geest zouden bejegenen. Het helpt ons het kwaad te vermijden en de weg vrij te maken voor het welzijn van allen.

De beroemde Vivekananda stelde dat als men God volgt in elke beweging, in elk gesprek, in elke vorm, in alles, de hele wereld in plaats van ellende een hemel wordt. Laten wij Gods zoon, Jezus, in ieder van ons, in jou en mij, een plaats geven en vervolgens in onze gezinnen en in onze gemeenschappen.

Namens het pastoraal team en het bestuur, wens ik u allen een Zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar!

Kapelaan Anu