Laatste corona nieuws

M.i.v. het weekend van 17-18 oktober heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een aantal maatregelen moeten afkondigen. De voornaamste is dat het aantal deelnemers per viering beperkt wordt tot 30 personen. Registratie vooraf is hiervoor een vereiste, waarbij opgemerkt wordt dat degenen die een misintentie opgegeven hebben voorrang genieten.

U kunt zich opgeven via e-mail parochtiewalburga@kpnplanet.nl  of telefonisch 043-3520100 op dinsdag 10.30 u – 12.00 u en vrijdag 14.00 u – 15.00 u. Tevens ligt in de dagkapel een inschrijflijst.

Wij verzoeken u uw handen te desinfecteren en tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Tijdens de mis kunt u dit afdoen.

Uw Thuis